Databaser

Sök databaser och e-böcker

Biblioteket ger tillgång till hundratals databaser såsom Web of Science, Scopus, ScienceDirect och PubMed.


Alla databaser
E-bokssamlingar
Ordböcker och uppslagsverk
 
I bibliotekets ämnesguider hittar du fler tips på relevanta e-uppslagsverk inom olika ämnesområden. Det är bibliotekarien som ansvarar för ditt ämnesområde som har gjort sammanställningen. Till ämnesguiderna
 
 
Ämnesvis
Alfabetiskt
 
 
Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se