Söka och låna

Sök artiklar, böcker med mera

Låna och beställa

Låneregler och policy

Lånetider

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet gäller sju dagars lånetid.

När lånetiden går ut förlängs lånet automatiskt såvida det inte är kö på materialet.

Kursreferensexemplar (daglån) kan endast lånas över dagen.

Återlämna biblioteksböcker

Du återlämnar bibliotekets böcker i återlämningsautomaten på valfritt campusbibliotek i Linköping eller Norrköping. Du kan också lägga böckerna i ett bokinkast utanför biblioteket. 

Kursreferensexemplar (daglån) återlämnar du alltid på det bibliotek där du lånat dem.

Bibliotekets låneregler

Postadress

Om du behöver skicka boken med post, använd adressen:

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Samlingar och magasin

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se