Söka och låna

Sök artiklar, böcker med mera

Låna och beställa

Låneregler och policy

Lånetider

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet gäller sju dagars lånetid.

När lånetiden går ut förlängs lånet automatiskt såvida det inte är kö på materialet.

Kursreferensexemplar (daglån) kan endast lånas över dagen. 

Återlämna biblioteksböcker

Du återlämnar bibliotekets böcker i återlämningsautomaten på valfritt campusbibliotek i Linköping eller Norrköping. Du kan också lägga böckerna i ett bokinkast utanför biblioteket.

Om du behöver skicka boken med post, använd adressen:

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Kursreferensexemplar (daglån) återlämnar du alltid på det bibliotek där du lånat dem.

Bibliotekets låneregler

Frågor och svar om att låna och reservera

Biblioteksservice till regionaliserade & decentraliserade utbildningar

Du som läser en utbildning vid ett lokalt campus har tillgång till det digitala biblioteket med ditt LiU-ID och kan få särskild service från biblioteket.

Biblioteksservice till decentraliserade utbildningar

 

Biblioteksservice till distansstudenter

Som distansstudent vid LiU har du tillgång till e-resurser hemifrån och kan få tryckta böcker hemskickade.

Biblioteksservice till distansstudenter

Medieplan

Linköpings universitetsbiblioteks medieplan präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid LiU tillgång till relevant information för lärande och forskning.

Förvärv, gåvor och pliktexemplar

Samlingar och magasin

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se