Söka och låna

Sök artiklar, böcker med mera

Låna och beställa

Lånetider

21 dagar

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet gäller sju dagars lånetid.

Omlån

När lånetiden går ut förlängs lånet automatiskt såvida det inte är kö på materialet.

Daglån

Kursreferensexemplar (daglån) kan endast lånas över dagen.

Återlämna biblioteksböcker

Lämna i maskin

Återlämna bibliotekets böcker i återlämningsmaskinen på valfritt campusbibliotek i Linköping eller Norrköping.

Bokinkast

Du kan också lägga böckerna i ett bokinkast utanför biblioteket.

Lämna daglån

Kursreferensexemplar (daglån) återlämnar du alltid på det bibliotek där du lånat dem.

Postadress

Om du behöver skicka boken med post, använd adressen:

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Låneregler och policy

Samlingar och magasin

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se