Sök artiklar och böcker Visa/dölj innehåll

efter

Låna och beställa Visa/dölj innehåll

Låneregler och policy

Lånetider

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet gäller sju dagars lånetid.

När lånetiden går ut förlängs lånet automatiskt såvida det inte är kö på materialet.

Kursreferensexemplar kan endast lånas över dagen.

Återlämna biblioteksböcker

Återlämning sker i automater på valfritt campusbibliotek i Linköping eller Norrköping. Böcker kan också återlämnas i ett bokinkast utanför biblioteket.

Om du behöver skicka boken med post, använd adressen:

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Kursreferensböcker (daglån) återlämnas alltid på det bibliotek där du lånat dem.

Bibliotekets låneregler

Frågor och svar om att låna och reservera

Biblioteksservice till regionaliserade & decentraliserade utbildningar

Kurslitteratur för LiU:s regionaliserade läkarutbildningar och decentraliserade lärarutbildningar finns tillgänglig på studieorten. E-resurser är tillgängliga med LiU-ID via webben.

Mer om biblioteksservice till decentraliserade utbildningar

 

Biblioteksservice till distansstudenter

Som distansstudent vid LiU har du tillgång till e-resurser hemifrån och kan få tryckta böcker hemskickade.

Mer om biblioteksservice till distansstudenter

Medieplan

Linköpings universitetsbiblioteks medieplan präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid LiU tillgång till relevant information för lärande och forskning.

Mer om förvärv, gåvor och pliktexemplar

Samlingar och magasin Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se