Sök artiklar och böcker
Visa/dölj innehåll

efter

Låna och beställa
Visa/dölj innehåll

Låneregler och policy

Lånetider

Den normala lånetiden är 21 dagar. Om det är kö på materialet gäller sju dagars lånetid.

 

Återlämna biblioteksböcker

Återlämning sker i automater på valfritt campusbibliotek i Linköping eller Norrköping.

Om du behöver skicka boken med post, använd adressen:

Linköpings universitetsbibliotek
581 83 Linköping

Bibliotekets låneregler

Biblioteksservice till LiU:s decentraliserade utbildningar

Kurslitteratur för de decentraliserade läkar- och lärarutbildningarna finns tillgänglig på studieorten. Det digitala biblioteket är tillgängligt via LiU-ID.

Mer om biblioteksservice till decentraliserade utbildningar

 

Biblioteksservice till distansstudenter

Som distansstudent vid LiU har du tillgång till det digitala biblioteket och kan få tryckta böcker hemskickade.

Mer om biblioteksservice till distansstudenter

Kurslitteratur

Biblioteket tillhandahåller kurslitteratur, både som hemlån och som daglån. Kursböcker kan även finnas elektroniskt.

Mer om kurslitteratur

 

Förvärvspolicy

Förvärvspolicyn vid Linköpings universitetsbibliotek ska präglas av ett användarperspektiv. Biblioteket ska ge alla vid LiU tillgång till relevant information för lärande och forskning.

Mer om förvärv, gåvor och pliktexemplar

Samlingar och magasin
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se