Vilken betydelse har artificiell intelligens (AI) för kunskaper, undervisning och
framtidens yrken? Hur påverkas undervisningen och hur följer vi med i den snabba utvecklingstakten? Vilka åsikter och vilken information är relevanta för teknikämnet?

Lila bokstäver AI på bland trådar. Inom ramen för hur teknikundervisningen kan påverkas av den snabba utvecklingstakt och de frågor som vi kan ställa oss kring AI, har CETIS här nedan samlat en del information och tips på olika poddar och sidor för tekniklärare. Flera utmaningar sätter lärares kännedom om AI på prov. Hur vi kommer att testa elevers kunskaper kommer att ändras och med intåget av ChatGPT, behöver vi veta vilka utmaningar vi står inför. 

Frågeställningar och utmaningar

Hur ska man som lärare undervisa om AI? Och vad kring AI kan utgöra ett rimligt teknikinnehåll? Hur kan vi komma fram till de teknikdidaktiska utmaningarna? Flera delar i kursplanen för skolämnet Teknik öppnar för undervisning kring till exempel teknikens förändring och konsekvenser, där det kan passa alldeles utmärkt att belysa det ur ett AI-perspektiv. Och det finns naturliga öppningar för att inkludera digitala lösningar i ett teknikutvecklingsarbete. 

Två elever sitter vid skrivbord och tittar i datorn. En annan kritisk aspekt är behovet av att utbilda lärare i AI-teknologins användning. Lärarutbildningen måste anpassas för att inkludera kompetenser relaterade till AI och teknik. Detta säkerställer att lärare har de nödvändiga verktygen för att effektivt integrera AI i undervisningen och stödja elevernas lärande. Lärarens roll blir att guida och inspirera eleverna, samtidigt som de utvecklar en medvetenhet om teknologins möjligheter och utmaningar.

Linnéa Stenliden, Porträttbild på forskare Linnéa Stenliden Linnéa Stenliden. Foto: Fotofabrkenbiträdande professor, Linköpings universitet och forskningsledare för projektet ”AI-literacitet för grundskolan” menar att självklart har teknikämnet en helt avgörande roll för undervisning om AI. Teknikämnet kan bidra till elevers grundläggande kunskaper om AI-teknik, om dess möjligheter och begränsningar, men också om konsekvenser av användningen och AI:s påverkan på människan, organisationer och samhället som helhet. Hon menar att det till lika stor del handlar om de tekniska aspekterna som att förstå hur användning av AI är kopplat till integritet, rättvisa, diskriminering och grundläggande frågor om ett demokratiskt samhälle.

Vill du veta mera om AI?

I vår tidskrift Teknikundervisning i skolan, nr 1-24, kan du läsa Claes Klasanders och Charlotta Nordlöfs längre texter om AI och teknikämnet samt hela intervjun med med Linnéa Stenliden.

AI och etik - Lektioner för mellanstadiet är en serie fristående lektioner för årskurs 4-6 från Mittuniversitet. 

Internetstiftelsen har information och kurser om AI och hur vi kan förhålla oss till den, i flera olika perspektiv. 

Här har vi samlat några poddar och inslag på Youtube med innehåll kring AI:

Lex Fridman intervjuar Max Tegmark:
Lex Fridman (datavetare och poddcast-värd) och Max Tegmark (Professor i fysik med fokus på kopplingen mellan fysik och AI) diskuterar i vilken riktning den nya AI-tekniken kan ta mänskligheten och de stora bekymmer mänskligheten står inför.
Max Tegmark: The Case for Halting AI Development | Lex Fridman Podcast #371 (YouTube)
#371 – Max Tegmark: The Case for Halting AI Development

Moloch – TiA följer upp Fridmans samtal med Tegmark:
Podden Teknik i akademi följer upp samtalet mellan Lex Fridman och Max Tegmark, och problematiserar bland annat ”Moloch-effekten”.
#20 - Moloch
Teknik i Akademi #20 - Moloch (YouTube)

Teknik i akademi:
Fredrik Ahlgren och Carl Heath från RISE diskuterar vad AI innebär för arbetslivet och skolan.
#16 - AI i arbetet med Carl Heath
Teknik i Akademi #16 - AI i arbetet med Carl Heath (YouTube)

Linda Mannila:
Johan Leitet och Linda Mannila diskuterar bland annat vad AI-språkmodellerna innebär för skolans programmeringsinnehåll samt vad AI-läskunnighet (AI-literacy) är.
#23 - AI-läskunnighet med Linda Mannila
Teknik i Akademi
#23 - AI-läskunnighet med Linda Mannila (YouTube)

Internetstiftelsen:
Hur närmar du dig AI i klassrummet?
Kristina Alexanderson möter Martin Blom Skavnes, lärare i NO och teknik. Han berättar om hur han låter sina elever närma sig digital teknik och artificiell intelligens, AI.

Varför behöver lärare och elever veta mer om AI?
Kristina Alexanderson möter Linda Mannila som forskar om digitalisering, utbildning och samhällsutveckling på Linköpings universitet. De pratar om artificiell intelligens och vad du som lärare behöver förstå kring tekniken.

Är AI slutet på traditionell utbildning?
Vilka konsekvenser kommer AI att få för lärares undervisningspraktiker? Arnold Pears, professor på KTH, försöker sig på en kvalificerad gissning. Hans stora forskningsintressen är pedagogik och akademiska kulturer som engagerar underrepresenterade grupper inom naturvetenskap och teknik.

Har du erfarenhet av AI i teknikundervisning?

Du får gärna kontakta oss på CETIS för att dela med dig av erfarenheter, möjligheter eller utmaningar som du har stött på. 
Johan Boström: johan.bostrom@lnu.se
Charlotta Nordlöf: charlotta.nordlof@liu.se

 

CETIS