Våra inplanerade konferenser Hållbar teknikundervisning i höst är inställda. 

Mixed picture of exhibitors at the CETIS conference.

Till att börja med - vi är glada att du valt att anmäla dig som utställare på någon av vår fyra planerade konferenser i oktober! Vi vet att det finns ett behov av inspiration, erfarenhetsutbyte och nya möten kring teknikämnet.

Tyvärr har vi nått en punkt där vi inte ser någon annan utväg än att ställa in höstens konferenser. Ett av syftena med dessa konferenser är att alla som är med – deltagare, medverkande, utställare eller medarrangör – ska få en positiv känsla och uppleva att konferensen levt upp till förväntningarna.

I dagsläget har vi alldeles för få deltagare anmälda. Det är väldigt låga siffror, jämfört med tidigare år vid samma tidpunkt – för få för att vi tillsammans ska kunna skapa den upplevelsen vi vill kunna erbjuda. Du som har förberett en föreläsning eller workshop kommer inte få så många åhörare, de som tagit med utställningsmaterial kommer inte få så många besök i sin monter och deltagarna kommer inte uppleva känslan av att dela upplevelsen med många andra.
Vi hade siktat på ca 120–150 deltagare per konferens. Dit kommer vi inte nå.

Vi förstår att det här beskedet kommer skapa besvikelse, och det är vi ledsna för. Vi hoppas att ni kan ha nytta av er förberedelser i andra sammanhang. Har ni funderingar eller tankar att dela med er av så får ni gärna höra av er.

Fortsätt följa oss genom vår tidskrift, vår hemsida och sociala medier så missar ni inte några av våra kommande aktiviteter eller material.
Vi fyller på med mer information om kommande aktiviteter på vår vår sida om konferenser och aktiviteter.

Har du frågor, kontakta Johan Boström för mer information. Till CETIS huvudsida