Kompetensutveckling inom ämnet Teknik

Kompetensutveckling

Eftersom behovet av kompetensutveckling inom ämnet Teknik är mycket stort och CETIS är en förhållandevis liten organisation har vi valt att samarbeta med landets lärarutbildningar kring framför allt grundläggande kurser i Teknik. Det är dels ett sätt för oss verksamma i lärarutbildningen att bygga upp en gemensam syn på ämnet, dels - och framför allt - kan vi tillsammans nå många fler aktiva lärare och blivande lärare i grundutbildningen.

Regeringen beslutade 2017 att teknikämnet har 200 egna timmar i en stadieindelad timplan. För att lärare ska känna sig trygga i sin profession och ge eleverna adekvat undervisning behöver kommuner och skolor ha siktet inställt på att fortbilda lärare i Teknik. God undervisning av kompetenta lärare är vad eleverna förväntar sig. Forskning visar att utbildning och kompetensutveckling har stor betydelse för attityden och intresset hos lärare och i och med teknikämnets karaktär och förändringstakt har kompetensutveckling stor betydelse. Skolverkets statistik visar att teknikämnet är ett av de ämnen med lägst andel undervisande lärare som har legitimation och behörighet i sitt ämne.

Här nedan samlar vi information om egna och andras kurser och webbinarier. 

Konferenser, aktiviteter och fortbildning