CETIS har hunnit fylla 27 år och under åren har vi haft många värdefulla samarbeten och hängiven personal med olika arbetsuppgifter - alla lika viktiga. Men, vilka är vi egentligen och vad är vår huvudsakliga sysselsättning? Här kommer en liten presentation om oss så du kan lära känna oss lite bättre.

CETIS är placerat vid Linköpings universitet och lokaliserat till LiU Norrköping. Det startade 1994 och 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola och på eget initiativ arbetar vi även med gymnasiets teknikprogram. 

Gruppbild på CETS personal. CETIS CETIS personal har tjänster på flera lärosäten; Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt Mälardalens universitet. Här nedan följer en kort presentation av våra medarbetare. 

 

Mer om Charlotta Nordlöf

Charlotta Nordlöf lutar sig mot ett räcke och bär en blå skjorta och är fotograferad inomhus.
Charlotta Nordlöf

Tekniklärare med bakgrund på Teknikprogrammet.

Arbete: Jag arbetar på CETIS sedan 2016. Jag har precis doktorerat med min avhandling Lärares transformering av teknikämnet, jag undervisar blivande tekniklärare och har en liten del av min tjänst i Norrköpings kommun på utbildningskontoret. Det handlar bland annat om teknikämnet och även om samverkan mellan skolor och universitetet.

Familj: Make och två tonårssöner.

Bor: I villa, strax utanför Norrköping.

Vanligaste frågan: Är det inte svårt att ha flera tjänster/uppdrag samtidigt?

Bakgrund: Högskoleingenjör inom design och produktutveckling och gymnasielärare i teknik. Nu har jag delad tjänst mellan LiU och kommunen och 2018 tog jag licentiatexamen, nu har jag disputerat i december 2022.

På fritiden: På helgerna tittar jag på mina söner när de spelar matcher i fotboll eller innebandy. Jag gillar att pyssla i trädgården, gärna med en ljudbok som sällskap, och att vara ute i naturen.

Kopplar av med: Att inte ha alltför mycket inplanerat på min lediga tid. Jag ser gärna någon serie, ofta en deckare. I vardagen kopplar jag av med att cykla mellan hemmet och jobbet.  
 
Vad tycker du bäst om med teknikämnet? Teknikämnets bredd och möjligheter! Det rymmer mycket och kan anpassas till olika förutsättningar. Titta i tidningen på morgonen och gör en tekniklektion utifrån vad som står där. Det är roligt – att kunna anpassa undervisningen till det som händer just nu.

Kontakta mig gärna om du har frågor om: CETIS arbete med teknik på gymnasiet, våra konferenser m.m. charlotta.nordlöf@liu.se


Mer om Jonas Hallström

Jonas Hallström lutar sig mot ett räcke inomhus på Täppan.
Jonas Hallström

Professor i teknikens didaktik och CETIS forskningsansvarig.

Arbete: Jag arbetar på CETIS sedan 2005. Jag är också professor i teknikens didaktik vid forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD), IBL, Linköpings universitet. Jag forskar, har olika administrativa uppdrag, handleder doktorander och undervisar.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: I villa söder om Linköping.

Bakgrund: Gymnasieingenjör, lärare och teknikhistoriker.

På fritiden: Spelar bas, fågelskådar och är ute i naturen.

Kopplar av med: Jag tycker om att läsa skönlitteratur och fågelskådning. 

Vad tycker du bäst om med teknikämnet?
Teknikämnet handlar om den konstruerade värld som människan skapat, ur flera olika perspektiv. Det blir på så sätt ett ämne där både kreativitet och kritiskt tänkande får rum, vilket är väldigt spännande.

Kontakta mig gärna om du har frågor om: Forskningsfrågor inom teknikens didaktik. jonas.hallstrom@liu.se


Mer om Pernilla Sundqvist

Inomhusporträtt av Pernilla Sundqvist som har en röd tröja, en vit jacka och bakgrunden är blå.
Pernilla Sundqvist

CETIS-gängets senaste medarbetare. 

Arbete: Jag arbetar deltid på CETIS sedan 2022. Förutom det är jag lektor vid Mälardalens universitet. Där undervisar jag i lärarutbildningarna, främst förskollärarutbildningen, arbetar med utveckling av utbildningarna och forskar. Min forskning handlar främst om teknikundervisning i förskolan, ofta i samverkan med en eller flera förskolor/huvudmän.

Aktuellt:
 Relativt ny medarbetare på CETIS.


Familj: Man och två tonåringar.

Bor: Född och uppvuxen i Västerås. För cirka 10 år sedan flyttade vi till Lospånga by, ett villaområde på landet lite utanför Västerås.

Bakgrund: I grunden utbildad lärare för de tidiga åren. Arbetade som förskollärare ett par år innan jag påbörjade forskarutbildning 2013. Har sedan dess arbetat på Mälardalens universitet, nu som lektor i naturvetenskapens och teknikens didaktik.

På fritiden: Har som många andra upptäckt padel. Älskar det och spelar så ofta jag kan.

Kopplar av med: TV-serier, böcker, promenader – gärna i skogen eller vid vattnet.

Vad tycker bäst om med teknikämnet: Då jag fokuserar på de yngre barnen där deras intresse är en viktig utgångspunkt tycker jag om bredden i tekniken. Det finns något för alla, något som kan intressera eller väcka nyfikenhet. Även möjligheten att konkret utforska och undersöka saker. Att man t.ex. kan se hur saker fungerar och undersöka hur olika material fungerar för ett visst syfte. Det är konkret och synligt.

Kontakta mig gärna om du har frågor om
: Teknikundervisning kopplat till förskolan. pernilla.sundqvist@mdu.se


Mer om Susanne Engström

Porträtt av Susanne Engström som står inomhus klädd i vit topp och svart kofta.
Susanne Engström

Aktuell med Röda tråden - ett CETIS dokument.

Arbete: Jag arbetar som projektledare vid CETIS, Linköpings universitet. Jag arbetar även på KTK i Stockholm som tekniklärarutbildare
och med forskning inom teknikdidaktik. 

Aktuell: Som initiativtagare till målbilden inom teknikundervisning i grundskolan. Den kommer presenteras här på CETIS hemsida.

 

Familj: Make, två katter och fyra utflugna barn.

 

Bor: I lägenhet, centralt i Uppsala.

 

Vanligaste frågan: Hur gick tåget?

Bakgrund: Civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik, ämneslärare i teknik, fysik och matematik, doktor i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, lektor i teknikdidaktik och docent i teknikvetenskapens lärande vid KTH. Forskar inom teknikdidaktik och undervisar på KPU-program.

 

På fritiden: Fritidspolitiker ibland annat utbildningsnämnden, målar i olja, bistår UIF friidrott, besöker gärna second hand-affärer.

 

Kopplar av med: Promenader, bokläsning, TV-serier och grönt te.

Vad tycker du bäst om med teknikämnet:
Att det har bredd, djup samt är involverat med människan och våra förutsättningar. Teknikämnet omfamnar det mesta som har varit och är angeläget för mänskligheten, det ska leda till att elever får syn på tekniska lösningar och dess konsekvenser samt hur människor samspelar med teknik. Tekniklärare kan välja teman utifrån dagsaktuella händelser och samtidigt skapa relevant, kursplanenära undervisning.

Kontakta mig gärna om du har frågor om: CETIS Röda tråden-dokument, KPU och CETIS nätverksträffar. sengstro@kth.se

Mer om Claes Klasander

Claes Klasander bär en blommig skjorta och lutar sig mot ett räcke.
Claes Klasander

Teknikdidaktiskt intresserad resenär.

Arbete: Sedan 2014 är jag föreståndare för CETIS. Det är ett mycket spännande, roligt och mångfacetterat arbete som innefattar samverkan och många olika kontakter, både i Sverige och utomlands. Jag har så många bra kollegor! Dessutom handleder jag doktorander, undervisar på lärarprogrammen m.m.

Aktuell: Med att slutföra vårt nya inspirationsmaterial för högstadiet: Värld i förändring – uppföljaren på Stad i förändring.

Familj: Fru, tre utflugna barn med respektive och fem barnbarn, min far och min syster.

Bor: Sedan mer än 35 år tillbaka i en villa i Åtvidaberg.

Vanligaste frågan: Har du kommit ihåg det där, Claes?

Bakgrund: Högstadielärare i Ma och NO-ämnen i ca 15 år, sedan universitetslärare och doktorand i teknikens didaktik. Disputerade 2010 med en avhandling om systemperspektiv i teknikundervisningen. Den är jag fortfarande nöjd med.

På fritiden: 
Just nu är det mycket med vårt band, där jag spelar gitarr och sjunger. Vi har en egen replokal! Försöker också lära mig italienska.

Kopplar av med: TV-serier, promenader, matlagning, inkl. sylta, safta och baka.

Vad tycker du bäst om med teknikämnet? 
Att det bidrar till barnens omvärldsuppfattning, så att de kan förstå sig på ”den konstruerade världen”, hitta sin plats i den och förstå varför det är som det är, varför vi har det si och andra så, och hur det skulle kunna bli framöver. Teknikens och människans roll för hållbar utveckling är viktigast just nu. Barn och ungdomar gillar att fundera över tekniken omkring dem. Och det är ett innehåll som är spännande och utmanande att undervisa om, speciellt när man lyfter blicken från prylarna och börjar se samband och mönster.

Kontakta mig gärna om du har frågor om: 
Aktiviteter som är kopplade till teknikundervisning. claes.klasander@liu.se

Mer om Johan Boström

Inomhusporträtt av Johan Boström klädd i brun skjorta och grå väst.
Johan Boström

Teknikdidaktiker med intresse för popkultur

Arbete: Jag är ny på CETIS, men har varit en del av nätverket (med lärarutbildare inom teknikens didaktik) sedan 2013. För mindre än ett år sedan (2022) disputerade jag med min avhandling Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter – en aktionsforskningsstudie i förskolan. När jag inte är på CETIS arbetar jag som lärarutbildare inom teknikens didaktik på Linnéuniversitetet. En del av min tjänst innefattar även forskning.

Familj: Partner och två tonårsbarn.

Bor: I villa norr om Kalmar.

Bakgrund: Grundskollärare i teknik, matematik och fysik. Lärarutbildare på Linnéuniversitetet.

På fritiden: Umgås jag med familjen, tittar på filmer och tv-serier (helst science fiction – eller bör det vara technology fiction? – fantasy och superhjältar) och läser enorma mängder serier.

Kopplar av med: Att översätta serier.

Vad tycker du bäst om med teknikämnet? Dess tydliga roll i att hjälpa barn och elever att utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor de behöver för att bli en demokratisk medborgare.

Kontakta mig gärna om du har frågor om: CETIS arbete med teknik i förskola och grundskola, våra konferenser m.m. johan.bostrom@lnu.se