Om CETIS

Om Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

CETIS är placerat vid Linköpings universitet och lokaliserat till LiU Norrköping. Det startade 1993 och år 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

CETIS huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever då tekniken spelar en avgörande roll för våra liv och för samhällsutvecklingen. Därför borde teknisk allmänbildning vara en självklarhet.

Även om Teknik har funnits i den svenska skolan i årtionden är det på sätt och vis ett nytt kunskapsområde, som kombinerar "teori och praktik", och som förutsätter att humaniora, samhälls- och naturvetenskap integreras. Annars är det svårt att förstå tekniken och dess betydelse för människa och samhälle.

CETIS har en betydande roll för att bistå den teknikdidaktiska forskningen både nationellt och internationellt, samt att utveckla material, diskutera teknikämnets innehåll och mål, driva nätverk samt att samverka med flera aktörer.

Samarbeten och forskning

Mer om CETIS Personal

Undervisar du i Teknik?

Nedladdningsbar folder.
Undervisar du i Teknik?

Undervisar du i iTeknik?

I det här materialet får du information om teknikämnet och om oss - Nationellt resurscentrum för teckningsundervisning i skolan – CETIS. Här finns information och exempel på våra material som är framtagna för inspiration och stöd och som täcker grundskolans alla årskurser. Vi berättar vad vår roll är, varför vi anser det är viktigt med god tekniska bildning samt vad vi erbjuder i form av nyhetsbrev, kompetensutbildning och stöttning för lärare och gymnasienätverk. Vårt mål är att erbjuda lärare inspiration, motivation och insikter i hur man kan planera och genomföra god teknikundervisning.

Här kan du ladda ner vår folder. 

Undervisar du i Teknik?

Presentation om CETIS

Puffbild för presentation av CETIS.

Presentation 

CETIS har sammanställt en presentation i Powerpoint som du kan använda för att berätta om CETIS. Till exempel kan den användas när du träffar nya studentgrupper i teknik (alla från förskola till ämneslärare på gymnasiet).

Presentationen innehåller bland annat information om våra olika inspirationsmaterial, vår hemsida och vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Vi hoppas att den kommer fungera bra i ditt sammanhang!

Här kan du ladda ner presentationen om CETIS. Observera att filen är lösenordskyddad men klicka på "Skrivskydd" och visa sedan bildspelet.

Kontakta oss

Post- och besöksadress samt e-post

Postadress

Campus Norrköping
Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS
601 74 Norrköping

E-post

För att kontakta CETIS via e-post, skriv till cetis@liu.se