Skolämnet teknik har förändrats i sin organisation genom åren i grundskolan. Här följer en kort historik om ämnet.

"Teknik är när vi medvetet tillverkar och använder ett föremål/redskap i ett bestämt syfte." (Sjöberg, 1997).

Under 1960-talet valde många elever att inte avsluta grundskolan eller att studera vidare på gymnasium och vidare till högre studier. Det behövdes ett skolämne för att förbereda dem som skulle ut i verkstadsindustrin. Det valbara teknikämnet skrevs då in i Lgr 62 och gällde för årskurs 7 - 9.

Under 1970-talet började näringslivet förändras och fler elever gick vidare till gymnasiet. Teknik blev en allt större del av medborgarnas fritid och arbetsliv. Politiker började därför intressera sig för teknikämnet och man ansåg att skolan behövde bli mer praktisk. Teknikämnet kunde bli lösningen.

En grupp män tittar på teknik. Foto Reinhold Carlsson

Ett obligatoriskt ämne

En förändring skedde när Lgr 80 infördes 1980. Sveriges riksdag startade processen att införa teknikämnet som obligatoriskt redan från åk 1. I Lgr 80 blev Teknik ett obligatoriskt ämne då det ansågs alla individer behöver en teknisk allmänbildning.

Teknik och NO

Teknik som kopplades samman med biologi, kemi och fysik och blev en del av det naturorienterade blocket (NO). På högstadiet skulle minst två av femton stadieveckotimmar vara teknik inom de naturorientande ämnena. Tanken var även att motivera ungdomar att välja teknik och naturvetenskap i sina fortsatta studier, eftersom det ansågs att det fanns ett sådant behov på arbetsmarknaden.

Teknik i medborgarnas vardag

Det ansågs att det inte räckte med insatser på gymnasiet utan att det redan tidigt i grundskolan behövde vidtas åtgärder för att stimulera intresse för teknik och naturvetenskap, hos både pojkar och flickor. Teknikutvecklingen tog fart i samhället och i början av 1990-talet kom datorn, IT och internet in i bilden. Teknikens blev en tydligare del i medborgarnas vardag.

Elever provar en dator för första gången 1988. Foto Ola LejonbornI Lpo 94 blev Teknik ett självständigt ämne med egen kursplan men inte med egen timplan och band till både naturvetenskap och samhällskunskap. Men i inget annat ämne än Teknik förklaras de specifika saker som teknikämnet står för, som teknikens system, teknikens utveckling, drivkrafter bakom teknisk förändring och konsekvenser av beslut kring tekniska val m.m. Direktivet som gällde var att teknikundervisningen tillsammans med NO-ämnena skulle utgöra 800 klocktimmar av grundskoletiden.

Teknisk bildning

Skolämnet Teknik finns för att ungdomar ska få insikt om teknikens roll och relation till samhälle, människa och natur. Teknisk bildning behövs för att kunna delta i diskussioner som berör samhället omkring oss – en av poängerna är att individen ska kunna se saker ur teknikens perspektiv för att kunna ta väl underbyggda beslut.

Barn har VR-headset framför ögonen och ser glad ut. Foto Johan Lind Hösten 2017 beslutade regeringen om en egen timplan för teknikämnet. Timplanen som trädde i kraft 2018-07-01 säger att Teknik ska undervisas med minst:

  • 47 timmar i lågstadiet
  • 65 timmar på mellanstadiet
  • 88 timmar på högstadiet

Till CETIS huvudsida