Photo of Anna Ingemark

Anna Ingemark

Associate Professor

Publications

2023

Anna Ingemark (2023) Visionären Le Corbusiers egna hem: En rumslig gestaltning av arkitektens modernistiska ideal och radikala persona Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vol. 84, p. 7-20

2022

Anna Ingemark (2022) "Förstör alla doriska, joniska och korintiska kalkstenskolonner": den tidiga modernismens radikala arkitekturdiskurs Radikalism: perspektiv på radikala yttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion, p. 85-117

2021

Anna Ingemark (2021) I skuggan av det manliga geniet - modernismens kvinnliga pionjärer Konstvetaren, p. 4-7

2020

Anna Ingemark (2020) Det offentliga samtalet om vår gestaltade miljö - arkitekturkritikens roll och uttrycksmedel Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vol. 78, p. 49-63

2019

Anna Ingemark (2019) Ulrika Torell et. al. (red) Köket - Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vol. 76, p. 123-124

Publications

2023

Anna Ingemark (2023) Visionären Le Corbusiers egna hem: En rumslig gestaltning av arkitektens modernistiska ideal och radikala persona Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vol. 84, p. 7-20

2022

Anna Ingemark (2022) "Förstör alla doriska, joniska och korintiska kalkstenskolonner": den tidiga modernismens radikala arkitekturdiskurs Radikalism: perspektiv på radikala yttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion, p. 85-117

2021

Anna Ingemark (2021) I skuggan av det manliga geniet - modernismens kvinnliga pionjärer Konstvetaren, p. 4-7