Fotografi av Anna Ingemark

Anna Ingemark

Universitetslektor

Jag är lektor i konstvetenskap och visuell kommunikation. Mitt profilområde är inom arkitektur och design.

Forskning inom arkitektur och design

Utöver intresset för arkitektur och design, där inte minst kulturbyggnader respektive hem och bostad varit i fokus, har jag i min forskning ägnat mig åt arkitekturkritik i det offentliga samtalet, arkitekturteorier, idealbostaden och det byggda kulturarvet.

Jag drivs av att förstå både äldre tiders och vår samtids gestaltade miljöer och dess diskurser ur ett retoriskt, diskursanalytiskt, kultursociologiskt och historiografiskt perspektiv.

Pågående projekt rör arkitekturkritik i en historiografisk kontext, Gustaf Lindens urbana vision för det goda boendet under 1920-talet, gestaltningen av passivhuset samt arkitekthemmet som experimentverkstad.

Forskning

Publikationer

2023

Anna Ingemark (2023) Visionären Le Corbusiers egna hem: En rumslig gestaltning av arkitektens modernistiska ideal och radikala persona Bebyggelsehistorisk tidskrift, Vol. 84, s. 7-20

2022

Anna Ingemark (2022) "Förstör alla doriska, joniska och korintiska kalkstenskolonner": den tidiga modernismens radikala arkitekturdiskurs Radikalism: perspektiv på radikala yttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion, s. 85-117

2021

Anna Ingemark (2021) I skuggan av det manliga geniet - modernismens kvinnliga pionjärer Konstvetaren, s. 4-7

Undervisning

Min undervisning - i bildkonst, arkitektur, design samt teori och metod - omfattar samtliga nivåer från grundläggande till avancerad nivå inom både fristående kurser och flera program. Jag handleder och examinerar dessutom uppsatser samt är biträdande handledare till ett par doktorander.

Vidare leder jag plattformen Forum för form, estetik och gestaltning vid Linköpings universitet.

Kollegor

Organisation