Photo of Maritha Johansson

Maritha Johansson

Senior Associate Professor

Publications

2023

Stina-Karin Skillermark, Maritha Johansson (2023) Äldre texter i det moderna klassrummet: om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen Undervisningens konst, p. 125-155
Maritha Johansson, Anna Nordenstam (2023) Litteraturläsare eller inte?: Elever på IB-programmets förberedande år och deras läsarbiografier Acta Didactica Norden, Vol. 17, Article 16 Continue to DOI
Maritha Johansson (2023) "It was Difficult. And a Little bit Boring." Swedish Middle School Students' Reception of Narrative Texts Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, p. 695-708, Article 2042848 Continue to DOI
Michael Tengberg, Maritha Johansson, Margrethe Sønneland (2023) Dialogue and defamiliarization: The conceptual framing of an intervention for challenging readers and improving the quality of literature discussions L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 23 Continue to DOI

2022

Nicklas Andersson, Denise Eriksson, Maritha Johansson (2022) Analytisk och strukturerad eller kreativ och nyskapande? - en komparativ undersökning av två läroböcker Forskning om undervisning och lärande, Vol. 10, p. 5-25

Publications

2023

Stina-Karin Skillermark, Maritha Johansson (2023) Äldre texter i det moderna klassrummet: om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen Undervisningens konst, p. 125-155
Maritha Johansson, Anna Nordenstam (2023) Litteraturläsare eller inte?: Elever på IB-programmets förberedande år och deras läsarbiografier Acta Didactica Norden, Vol. 17, Article 16 Continue to DOI
Maritha Johansson (2023) "It was Difficult. And a Little bit Boring." Swedish Middle School Students' Reception of Narrative Texts Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, p. 695-708, Article 2042848 Continue to DOI