Samspelet mellan läsaren och den skönlitterära texten

Min avhandling Läsa, förstå, analysera (2015) undersökte hur gymnasieskolans litteraturundervisning socialiserar elever in i olika sätt att förhålla sig till den skönlitterära texten. Utifrån dessa resultat, som visar att undervisningen påverkar litteraturreceptionen, intresserar jag mig fortsatt för hur läsaren samspelar med texten och hur detta samspel ser ut i relation till litteraturundervisningen. Mitt huvudintresse är hur litteraturundervisningen på olika nivåer i utbildningssystemet påverkar läsarens litterära reception. Ett specialintresse är hur en litteraturvetenskaplig begreppsapparat byggs upp hos elever eller studenter och vilken funktion den fyller i den litterära analysen.

Publikationer

2023

2022

2021

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Ledamot av institutionsstyrelsen IKOS
  • Ersättare i anställningsnämnden för utbildningsvetenskap
  • Ledamot av styrelsen för utbildningsvetenskap
  • Bemanningsansvarig för lärarutbildningsämnet svenska
  • Ämnesföreträdare för Svenska inom ämneslärarprogrammet
     

Forskningsnätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • Nordiska nätverket för litteraturdidaktisk forskning
  • ARLE (Association for Research in L1 Education) 

Forskning

Undervisning