Fotografi av Maritha Johansson

Maritha Johansson

Biträdande professor

En stor utmaning i dagens textbaserade samhälle är ungdomars motivation att läsa. I min forskning undersöker jag hur läsning och bearbetning av litterära texter i skolan kan bidra till ökad läslust, läsförståelse, analys och reflektion.

Litteraturdidaktisk forskning

Mitt huvudintresse är hur litteraturundervisningen på olika nivåer i utbildningssystemet påverkar läsarens litterära reception, det vill säga samspelet mellan läsaren och den litterära texten.

För närvarande arbetar jag i två större forskningsprojekt.

UTFORSK

I projektet UTFORSK "Utforskande och fördjupande textsamtal om komplexa litterära texter", finansierat av Skolforskningsinstitutet, undersöker vi om upprepad kollegial feedback till lärare följd av videobaserad gruppreflektion utifrån forskningsbaserade kriterier bidrar till att höja kvaliteten på lärarledda samtal om komplexa skönlitterära texter i högstadiet.

VINYL

I projektet VINYL "Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar. Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält”, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi framväxten och etableringen av det svenskämnesdidaktiska forskningsområdet i Sverige. 

Utöver dessa projekt intresserar jag mig hur unga människor formas som läsare, genom att undersöka deras läsarbiografier.

Publikationer

2023

Stina-Karin Skillermark, Maritha Johansson (2023) Äldre texter i det moderna klassrummet: om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen Undervisningens konst, s. 125-155
Maritha Johansson, Anna Nordenstam (2023) Litteraturläsare eller inte?: Elever på IB-programmets förberedande år och deras läsarbiografier Acta Didactica Norden, Vol. 17, Artikel 16 Vidare till DOI
Maritha Johansson (2023) "It was Difficult. And a Little bit Boring." Swedish Middle School Students' Reception of Narrative Texts Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, s. 695-708, Artikel 2042848 Vidare till DOI
Michael Tengberg, Maritha Johansson, Margrethe Sønneland (2023) Dialogue and defamiliarization: The conceptual framing of an intervention for challenging readers and improving the quality of literature discussions L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 23 Vidare till DOI

2022

Nicklas Andersson, Denise Eriksson, Maritha Johansson (2022) Analytisk och strukturerad eller kreativ och nyskapande? - en komparativ undersökning av två läroböcker Forskning om undervisning och lärande, Vol. 10, s. 5-25

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Ersättare i anställningsnämnden för utbildningsvetenskap
  • Ledamot av styrelsen för utbildningsvetenskap
  • Ämnesansvarig för Svenska inom ämneslärarprogrammet
     

Forskningsnätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • Nordiska nätverket för litteraturdidaktisk forskning
  • LDN Litteraturdidaktiskt nätverk
  • ARLE (Association for Research in L1 Education) 

Forskning

Undervisning

Kollegor

Organisation