Samspelet mellan läsaren och den skönlitterära texten

Min avhandling Läsa, förstå, analysera (2015) undersökte hur gymnasieskolans litteraturundervisning socialiserar elever in i olika sätt att förhålla sig till den skönlitterära texten. Utifrån dessa resultat, som visar att undervisningen påverkar litteraturreceptionen, intresserar jag mig fortsatt för hur läsaren samspelar med texten och hur detta samspel ser ut i relation till litteraturundervisningen. Mitt huvudintresse är hur litteraturundervisningen på olika nivåer i utbildningssystemet påverkar läsarens litterära reception. Ett specialintresse är hur en litteraturvetenskaplig begreppsapparat byggs upp hos elever eller studenter och vilken funktion den fyller i den litterära analysen.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Uppdrag, forskningsgrupp, nätverkVisa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Enhetschef för litteraturvetenskap
  • Ersättare i anställningsnämnden för utbildningsvetenskap

 

 

Forskningsnätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • Nordiska nätverket för litteraturdidaktisk forskning
  • ARLE (Association for Research in L1 Education) 

 

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll