Artificiell hjärtpump med pulserande flöde (Scandinavian Real Heart)

Scandinavian Real Heart artificiell hjärtpump
Artificiell hjärtpump som efterliknar ett riktigt hjärtas konstruktion och funktion. Real Heart 11.

Forskningen inom total artificiellt hjärta har länge inriktats på kontinuerligt flöde och förminskning av själva apparaten som sätts in i kroppen. Men pulserande flöde är det mest fysiologiska flödet och främjar framförallt hjärnans och njurarnas cirkulation. 

Scandinavian Real Heart är ett svenskt bolag som utvecklar en ny generation av totalt artificiella hjärtpumpar med pulserande flöde och en konstruktion som efterliknar naturliga hjärtats konstruktion med två kammare och två förmak. Ett samarbete mellan svensk toppindustri och akademin är avgörande för framtiden.

Projektet grundades av Azad Najar 1999 och utvecklingsarbete har pågått i 17 år. Vi på Thorax-Kärlkliniken/Avdelningen för kardiovaskulär medicin, IMH, har antagit utmaningen att hjälpa företaget med vidare utveckling av narkos- och operationstekniken vid implantationen av hjärtpumpen.

Vi har kommit fram till en del resultat: att vi kunde implantera hjärtpumpen i grisar under narkos och vi kunde köra i cirka 2 timmar. Några utmaningar kvarstår tills att vi kan börja med överlevnadsexperiment på djur.  Erfarenheterna kommer att publiceras i open access medicinska tidskrifter.

Bilder

Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart är ett svenskt bolag som utvecklar en ny generation av totalt artificiella hjärtpumpar med pulserande flöde och en konstruktion som efterliknar naturliga hjärtats konstruktion med två kammare och två förmak. Ett samarbete mellan svensk toppindustri och akademin är avgörande för framtiden.
Implantering av artificiell hjärtpump i gris. Scandinavian Real Heart 11.
Implantering av artificiell hjärtpump (Scandinavian Real Heart 11) i gris.
Implantering av artificiell hjärtpump i gris. Scandinavian Real Heart 11.
Implantering av artificiell hjärtpump (Scandinavian Real Heart 11) i gris.
Pulsatilt flöde på pumpens monitor
Pulsatilt flöde  på pumpens monitor i den vänstra halspulsådern på grisen.
Pulsatilt flöde genererad av Real Heart 11 i högra halspulsådern.
Pulsatilt flöde genererat av Real Heart 11 i högra halspulsådern.

Publikationer

Medarbetare

Relaterat material