Artificiell hjärtpump med pulserande flöde (Scandinavian Real Heart)

Scandinavian Real Heart artificiell hjärtpump
Artificiell hjärtpump som efterliknar ett riktigt hjärtas konstruktion och funktion. Real Heart 11.

Forskningen inom total artificiellt hjärta har länge inriktats på kontinuerligt flöde och förminskning av själva apparaten som sätts in i kroppen. Men pulserande flöde är det mest fysiologiska flödet och främjar framförallt hjärnans och njurarnas cirkulation. 

Scandinavian Real Heart är ett svenskt bolag som utvecklar en ny generation av totalt artificiella hjärtpumpar med pulserande flöde och en konstruktion som efterliknar naturliga hjärtats konstruktion med två kammare och två förmak. Ett samarbete mellan svensk toppindustri och akademin är avgörande för framtiden.

Projektet grundades av Azad Najar 1999 och utvecklingsarbete har pågått i 17 år. Vi på Thorax-Kärlkliniken/Avdelningen för kardiovaskulär medicin, IMH, har antagit utmaningen att hjälpa företaget med vidare utveckling av narkos- och operationstekniken vid implantationen av hjärtpumpen.

Vi har kommit fram till en del resultat: att vi kunde implantera hjärtpumpen i grisar under narkos och vi kunde köra i cirka 2 timmar. Några utmaningar kvarstår tills att vi kan börja med överlevnadsexperiment på djur.  Erfarenheterna kommer att publiceras i open access medicinska tidskrifter.

Bilder

Publikationer

Omslag för publikation ''
Zoltán Szabó, Jonas Holm, Azad Najar, Göran Hellers, Henrik Ahn (2017)

Journal of Clinical & Experimental Cardiology , Vol.8 Vidare till DOI

Medarbetare

Relaterat material