Enheten för kardiovaskulära vetenskaper

Enheten består av ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom kardiovaskulära vetenskaper såsom kardiovaskulär och klinisk fysiologi, kardiologi, thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi. Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar såväl basal som metodologisk och klinisk forskning.

LedningVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll