Enheten för kardiovaskulära vetenskaper

Enheten består av ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom kardiovaskulära vetenskaper såsom kardiovaskulär och klinisk fysiologi, kardiologi, thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi. Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar såväl basal som metodologisk och klinisk forskning.

Ledning Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11

Hus 444 och 448

Campus US

Organisation Visa/dölj innehåll