Enheten består av ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom kardiovaskulära vetenskaper såsom kardiovaskulär och klinisk fysiologi, kardiologi, thorax- och kärlkirurgi samt thoraxanestesi. Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar såväl basal som metodologisk och klinisk forskning.

Ledning

Medarbetare

Besöksadress

Huvudblocket, plan 11

Hus 444 och 448

Campus US

Organisation