Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon föreläsning, tema hälsa och hälsovård, till vilken inbjudes en föreläsare, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer. Att utses till föreläsare är en heder och ett erkännande av föreläsarens egna insatser och erfarenheter.

Föreläsningen hålles växelvis vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, Röda Korsets Högskola och Hälsohögskolan, Jönköpings universitet. I samband med föreläsningen kan också ett seminarium hållas.

I övrigt verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att utge stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

Astrid Janzons stiftelse förvaltas av SEB Private Banking, SE-106 40 Stockholm. Stiftelsen är öppen för bidrag
(SEB nr 5851-1059415).

Kontakt

Årets symposium