Regeringen har beslutat att tilldela Barnafrid, Linköpings universitet, uppdraget att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige.I barnahusen samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om brott mot barn och Barnafrid ansvar idag för att samordna det nätverk som finns för barnahusen och är väl insatta i deras verksamhet. Idag finns över 30 barnahusverksamheter, vilket är en kraftig utveckling från de sex barnahus som fanns 2006. Barnahus verksamhet är viktig för brottsutsatta barn men variationerna i hur de arbetar är stora och utvärderingen ska identifiera såväl goda exempel som eventuella brister i syfte att främja ett kvalitativt och likvärdigt bemötande för brottsutsatt barn, oavsett bostadsort. 

– Samhället har ett ansvar för att tillgodose brottsutsatta barns rättigheter. Samarbete och samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att uppnå detta. Barnahusverksamheten är en viktig del av detta arbete och därför behöver också goda exempel spridas över hela landet. Stödet kring brottsutsatta barn ska inte skilja sig åt beroende på vart barnet bor, säger barnminister Åsa Regnér i pressmeddelandet.

Uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 31 mars 2019.

Startsida för Barnafrid