Vårt arbeteVisa/dölj innehåll

Barnafrid har flera regeringsuppdrag som rör barn som utsatts för våld och andra övergrepp.
Här hittar du de uppdrag som vi arbetar med just nu. 

Våra regeringsuppdragVisa/dölj innehåll

Forskning och metodutvecklingVisa/dölj innehåll

Barnafrids huvudsakliga uppdrag är att sammanställa och sprida kunskap till relevanta målgrupper. Centrumet ska också bedriva egen verksamhetsnära och tvärprofessionell forskning om våld och andra övergrepp mot barn, bland annat med inriktning på förekomsten av våld mot barn och förebyggande insatser.

Under 2018 har Barnafrids forskare arbetat med ett flertal projekt:

 1. Utvärdering av KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel)
  .
 2. Doktorandprojektet ”Den långa resan” som handlar om hälsa och traumatisering hos barn på flykt.
  Se webbsidan: Den långa resan

 3. ”Barn offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser”.

 4. Validering av bedömningsinstrumentet Child and Adolescent Trauma Screen – CATS.

 5. Forskningsprojektet ”Stay” i samarbete med New Hampshire University.

 6. Doktorandprojekt om psykisk hälsa hos barn placerade i familjehem eller på behandlingshem.

 7. Fortsatt bearbetning av materialet från 2014 års epidemiologiska studie ”Unga sex och Internet – i en föränderlig värld”.

 8. Studier om erfarenheter av sexuella övergrepp och misshandel bland elitidrottare, i samarbete med professor Toomas Timpka.

 9. Översättning av formuläret Adolescent Resilience Questionnaire, ARQ, till svenska.KunskapskalenderVisa/dölj innehåll