Vårt arbete

Barnafrids uppdrag Visa/dölj innehåll

Barnafrids huvudsakliga uppdrag är att sammanställa och sprida kunskap till relevanta målgrupper. Centrumet ska också bedriva egen verksamhetsnära och tvärprofessionell forskning om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvariga för olika nationella yrkesnätverk där yrkesverksamma bjuds in till träffar med föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentrumet ska årligen identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar för berörda yrkesgrupper, men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen.

Barnafrid leds av centrumchef Laura Korhonen. Verksamheten ska årligen redovisas till Socialdepartementet.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag.

Våra regeringsuppdrag Visa/dölj innehåll

Tidigare regeringsuppdrag Visa/dölj innehåll

Verksamhetsberättelser Visa/dölj innehåll