Vårt arbeteVisa/dölj innehåll

Barnafrids huvudsakliga uppdrag är att sammanställa och sprida kunskap till relevanta målgrupper. Centrumet ska också bedriva egen verksamhetsnära och tvärprofessionell forskning om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid har flera regeringsuppdrag som rör barn som utsatts för våld och andra övergrepp.
Här hittar du de uppdrag som vi arbetar med just nu. 

Våra regeringsuppdragVisa/dölj innehåll