Bionanoelektronik

Elektroder i vätska
Potentiometriska mätningar med elektrokemiska sensorer.

Användningen av olika nanostrukturer (framförallt metalloxiderna) som elektrokemiska sensorer är ett annat området vi arbetar inom.

Nanotrådar, nanotuber etc använder vi för att mäta inom små volymer som intracellulära  mätningar (vilket vi demonstrerade redan år 2005, där vi mäter intracellular pH (och cellmembran potentialen), metall-jon koncentrationer , glukos, kolesterol etc.

Samtidigt har vi demonstrerat trådlös  informationsöverföring av sensorinformationen till yttervärlden via mobiltelefonnätet. Vi har också arbetat med forskning inom enzymfria elektrokemisk selektiva nanosensorer.

Våra sensorer byggs upp både på icke böjliga substrat och flexibla substrat som papper, textilier och plast.

Bilder

Kontakt

Forskargruppens huvudsida