Fysikalisk elektronik och nanoteknologi

Fysikalisk elektronik och nanoteknik, chip och vätskor

Två bägare i dragskåpFoto: Thor BalkhedForskningsgruppen Fysikalisk elektronik och nanoteknologi, under ledning av Docent Omer Nour och Professor Magnus Willander, har utforskat komponenters fysikaliska, kemiska och teknologiska funktioner både från experimentella och teoretiska utgångspunkter, under mer än 25 år. 
 
Forskningsansatsen är både "bottom-up" och "top-down" inom området fysik/kemi och nanoteknologi.
 
Idag använder vi olika metoder för material-tillväxt/design vid olika applikationer som, t.ex. ljusemitterande dioder, lasrar, UV och IR detektorer, sensorer inom medicin/biologi och miljö samt olika komponenter för uppsamling av omgivningens mekaniska energi och omvandling av denna till elektrisk energy.
 

Inkoppling av el för att aktivera komponent i fotoniklabbetFoto: Thor BalkhedDessutom har gruppen stor erfarenhet av material karakteriseringar från kvanteffekter, mesoskopiska effekter till klassiska effekter. Vår forskning täcker ett brett område inom material och komponent området.
Våra forskningsprojekt indelas i fyra områden:
  • Tillväxt av nanostrukturer och dess kompositer
  • Nanofotonik
  • Bionanoelektronik
  • Nanomekanik

Forskare i fysikalisk elektronik och nanoteknik i renrummet, Campus NorrköpingPhoto: Thor Balkhed

Publikationer

2018

H. A. Wahab, A. A. Salama, A. A. El Saeid, Magnus Willander, Omer Nour, I. K. Battisha

Zinc oxide nano-rods based glucose biosensor devices fabrication

Ingår i , RESULTS IN PHYSICS

Artikel i tidskrift

Ebrahim Chalangar, Houssaine Machhadani, Seung-Hyuk Lim, Fredrik Karlsson, Omer Nur, Magnus Willander, Håkan Pettersson

Influence of morphology on electrical and optical properties of graphene/Al-doped ZnO-nanorod composites

Ingår i Nanotechnology

Artikel i tidskrift

2017

Hatim Alnoor, Galia Pozina, Magnus Willander, Omer Nur

Seed layer synthesis effect on the concentration of interface defects and emission spectra of ZnO nanorods/p-GaN light-emitting diode

Ingår i Physica Status Solidi (a) applications and materials science

Artikel i tidskrift

Sami Elhag, Daniel Tordera, T Deydier, Jun Lu, Xianjie LiU, Volodymyr Khranovskyy, Lars Hultman, Magnus Willander, Magnus Jonsson, Omer Nur

Low-temperature growth of polyethylene glycol-doped BiZn2VO6 nanocompounds with enhanced photoelectrochemical properties

Ingår i Journal of Materials Chemistry A

Artikel i tidskrift

Muhammad Israr-Qadir, Sadaf Jamil-Rana, Omer Nur, Magnus Willander

Zinc Oxide-Based Self-Powered Potentiometric Chemical Sensors for Biomolecules and Metal Ions

Ingår i Sensors

Artikel, forskningsöversikt

Forskning

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Omer Nours forskargrupp har skapat sensorer som kan registrera data om en människa och sända dessa trådlöst, med hjälp av energi som människan själv producerar.

Forskningsledare

Medarbetare

Tidigare medarbetare

Chan Oeurn Chey, (2015)
Kimleang Khun, (2015)
Azam Khan, (2014)
Azar Sadollahkhani, visiting researcher , (2013-2014)
Ahmad Echrech, visiting researcher, (2013-2014)
Mushtaque Hussain, (2014)
Muhammad Yousuf Soomro, (2014)
Zafar  Hussain Ibupoto, (2014)
Mazhar Ali Abbasi, (2014)
Kamran ul Hassan, (2012)
Gul Amin, (2012)
Ahmed El Sharief Al Tahir, (2012)
Saima Zaman, (2012)
Syed Usman Ali Shah, (2012)
Sadaf Jamil Rana, (2012)
Nargis Bano, (2011)
Naveed ul Hassan Alvi, (2011)
Kishwar Sultana, (2011)
Muhammad Asif, (2011)
Muhammad Israr Qadir, (2011)
Alimujiang Fulati ,(2010) 
Riaz Muhammad, (2010) 
Lili Yang, (2010) 
P. Klason (2008) 
Zakaria Chiragwandi (2006) 
Tobias Myrberg (2004) 
P. Sundqvist (2003) 
A. P. Jacob (2002) 
H. Ouacha (2002) 
Y. Yousif (2001) 
T. Johansson (1998) 
A. Kindlihagen (1997) 
S. M. Cao (1997) 
Y. B. Wang (1997) 
O. Nur, (1996) 
A. Ouacha, 1995 
Q. Ul Wahab, (1994) 
A. Assadi (1994) 
M. Karlsteen, (1994)
Q. Chen, (1993)
G.D. Shen, (1991)
D.X. Xu, (1991)

Organisation