Fysikalisk elektronik och nanoteknologi

Fysikalisk elektronik och nanoteknik, chip och vätskor

Två bägare i dragskåpFoto: Thor Balkhed Forskningsgruppen Fysikalisk elektronik och nanoteknologi, under ledning av Docent Omer Nour och Professor Magnus Willander, har utforskat komponenters fysikaliska, kemiska och teknologiska funktioner både från experimentella och teoretiska utgångspunkter, under mer än 25 år. 
 
Forskningsansatsen är både "bottom-up" och "top-down" inom området fysik/kemi och nanoteknologi.
 
Idag använder vi olika metoder för material-tillväxt/design vid olika applikationer som, t.ex. ljusemitterande dioder, lasrar, UV och IR detektorer, sensorer inom medicin/biologi och miljö samt olika komponenter för uppsamling av omgivningens mekaniska energi och omvandling av denna till elektrisk energy.
 

Inkoppling av el för att aktivera komponent i fotoniklabbetFoto: Thor Balkhed Dessutom har gruppen stor erfarenhet av material karakteriseringar från kvanteffekter, mesoskopiska effekter till klassiska effekter. Vår forskning täcker ett brett område inom material och komponent området.
Våra forskningsprojekt indelas i fyra områden:
  • Tillväxt av nanostrukturer och dess kompositer
  • Nanofotonik
  • Bionanoelektronik
  • Nanomekanik

Forskare i fysikalisk elektronik och nanoteknik i renrummet, Campus NorrköpingPhoto: Thor Balkhed

Publikationer

2024

Hessa A. Alsalmah, A. Rajeh, Omer Nur (2024) Optical, conductivity, dielectric, and magnetic properties of polymer nanocomposite based on PAM/cs matrix and ZnFe2O4 NPs for use in magneto-electronic and energy storage capacitor devices Ceramics International, Vol. 50, s. 12167-12174 Vidare till DOI
Sreymean Ngok, Nasrin Razmi, Elfatih Mohammed Mustafa, Xianjie Liu, Chan Oeurn Chey, Magnus Willander, Omer Nur (2024) Chemical, synthesis, characterization and electrochemical properties of α-Fe2O3/ZnO composite nano-heterojunction for sensing application NANO SELECT, Artikel e2300155 Vidare till DOI
Rem Yann, Sreymean Ngok, Elfatih Mohammed Mustafa, Xianjie Liu, Magnus Willander, Chan Oeurn Chey, Omer Nur (2024) Growth of Ag2S-sensitizer on MoS2/ZnO nanocable arrays for improved solar driven photoelectrochemical water splitting Solid State Sciences, Vol. 147, Artikel 107379 Vidare till DOI
Hessa A. Alsalmah, A. Rajeh, M. O. Farea, Omer Nur (2024) Synthesis and characterization of PEG/CS-AgNO3 polymer nanocomposites for flexible optoelectronic and energy storage applications Polymer Composites Vidare till DOI

2023

Nasrin Razmi, Maryna Lazouskaya, Ivana Pajcin, Bojan Petrovic, Jovana Grahovac, Mitar Simic, Magnus Willander, Omer Nur, Goran M. Stojanovic (2023) Monitoring the effect of pH on the growth of pathogenic bacteria using electrical impedance spectroscopy Results in Engineering (RINENG), Vol. 20, Artikel 101425 Vidare till DOI

Forskning

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Omer Nours forskargrupp har skapat sensorer som kan registrera data om en människa och sända dessa trådlöst, med hjälp av energi som människan själv producerar.

Forskningsledare

Medarbetare

Tidigare medarbetare

Chan Oeurn Chey, (2015)
Kimleang Khun, (2015)
Azam Khan, (2014)
Azar Sadollahkhani, visiting researcher , (2013-2014)
Ahmad Echrech, visiting researcher, (2013-2014)
Mushtaque Hussain, (2014)
Muhammad Yousuf Soomro, (2014)
Zafar  Hussain Ibupoto, (2014)
Mazhar Ali Abbasi, (2014)
Kamran ul Hassan, (2012)
Gul Amin, (2012)
Ahmed El Sharief Al Tahir, (2012)
Saima Zaman, (2012)
Syed Usman Ali Shah, (2012)
Sadaf Jamil Rana, (2012)
Nargis Bano, (2011)
Naveed ul Hassan Alvi, (2011)
Kishwar Sultana, (2011)
Muhammad Asif, (2011)
Muhammad Israr Qadir, (2011)
Alimujiang Fulati ,(2010) 
Riaz Muhammad, (2010) 
Lili Yang, (2010) 
P. Klason (2008) 
Zakaria Chiragwandi (2006) 
Tobias Myrberg (2004) 
P. Sundqvist (2003) 
A. P. Jacob (2002) 
H. Ouacha (2002) 
Y. Yousif (2001) 
T. Johansson (1998) 
A. Kindlihagen (1997) 
S. M. Cao (1997) 
Y. B. Wang (1997) 
O. Nur, (1996) 
A. Ouacha, 1995 
Q. Ul Wahab, (1994) 
A. Assadi (1994) 
M. Karlsteen, (1994)
Q. Chen, (1993)
G.D. Shen, (1991)
D.X. Xu, (1991)

Organisation