Anmäl dig

Välkommen att anmäla dig till BME-dagen, en årlig konferens som lyfter forskning inom medicinsk teknik vid Linköpings universitet.

Anmälan till BME@LiU 2024

Anmälan och konferensbidrag

I anmälningsformuläret kan du:

  1. Anmäla dig till konferensen (senast 13 maj).
  2. Skicka in abstract för poster (senast 13 maj).
  3. Skicka in abstract för muntlig presentation (senast 8 april).
  4. Reservera en plats för ditt företag/organisation i vår Research Arena (senast 13 maj).

Om du har frågor kring anmälan eller formuläret, kontakta oss via bme.at.liu@imt.liu.se.

Kostnadsfritt att delta

Det är gratis att delta på konferensen, både för besökare och utställare.

Språk

Konferensen hålls på engelska.

FAQ om konferensen

Vad är skillnaden mellan individuella och gemensamma (joint) presentationer? 

Muntliga presentationer delas upp i två olika format:

Individuella forskningspresentationer

Korta forskningspresentationer (cirka 10-15 minuter) med en ensam talare, mot en bred målgrupp. Formatet passar för att lyfta nya idéer, upptäckter, innovationer och metoder.

Gemensamma forskningspresentationer (joint presentations)

De gemensamma presentationerna är något längre (cirka 20-30 minuter) och ger två perspektiv och/eller bidrag till ett forskningsproblem. Presentationerna har två talare från olika discipliner (till exempel grundforskning + medicinsk teknik, klinisk forskning + medicinsk teknik eller akademi + industri). Formatet passar för att belysa samarbeten och tvärvetenskapliga projekt.

Vem kan presentera en poster på konferensen?

Vem som helst kan delta på konferensen med en poster. Postrarna kan till exempel handla om ett individuellt forskningsprojekt, eller ge en överblick av en forskargrupp. 

Studenter på alla nivåer (doktorand, master, kandidat) får gärna delta med postrar om deras projekt, även om resultaten inte är helt färdiga. Arenan är tänkt att vara ett forum för att presentera idéer och få feedback på sitt projekt. Även gymnasieelever är välkomna att presentera sina projektarbeten och interagera med konferensdeltagarna.

Jag vill presentera en poster. Vilket format ska den ha? 

De som ska presentera en poster får detaljerade instruktioner kring format och utformning några veckor innan konferensen äger rum. Postrar får vara max 84 centimeter breda (A0) och kan vara i stående eller liggande format.

Vad innebär Research Arena?

Företag, forskningscentra, forum och andra typer av organisationer är välkomna att boka plats i vår Research Arena i Ljusgården. Det är gratis att delta. I arenan kan du visa upp vad din organisation har att erbjuda inom området medicinsk teknik. Arenan är öppen hela dagen, med mest aktivitet kring lunch och fikapauser på för- och eftermiddag.

Utställare på arenan är välkomna att delta i alla samtliga sessioner under dagen. Det kan finnas möjlighet att få tillgång till extra utrustning vid din plats, till exempel eluttag och förlängningssladd. Först till kvarn gäller. Kontakta bme.at.liu@imt.liu.se om du har frågor eller särskilda önskemål.

Om BME-dagen