BME-dagen 21 maj 2024

BME@LiU är en konferensdag fylld med aktiviteter som lyfter fram den forskning som bedrivs vid Linköpings universitet inom området medicinsk teknik. BME@LiU har ambitionen att vara en mötesplats för alla som är verksamma inom området, i syfte att skapa samverkan och diskussion.

En konferensdag inom medicinsk teknik

Medicinsk teknik, eller MedTech, ligger i skärningspunkten mellan många av LiU:s styrkor och strategiska områden. Det innebär utveckling inom toppmoderna teknologier såsom biosensorer, medicinsk bildbehandling, AI, eHälsa, visualisering, med många tillämpningar inom Life Science, till exempel cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar, inflammationer, neurologiska sjukdomar och cancer.

BME@LiU är en dag fylld av aktiviteter relaterade till området biomedicinsk teknik (BME). Besökare kan ta del av föredrag, posters, utställningar och mingel. Dessa aktiviteter når ut till alla forskare, företag, organisationer, studenter och kliniker som stödjer, bidrar till eller använder BME-teknologier.

Datum och program

Programpunkter

Introduktion och keynote 1

08.30-09.00 Välkommen till BME-dagen 2024
09.00-09.30 Keynote 1
09.30-10.00 Fika

Parallella sessioner 1: MedTech Technologies

10.00-12.00 Biosensors, materials, and actuators
10.00-12.00 Data analysis, modeling, AI, imaging
10.00-12.00 eHealth and clinical decision support

Lunch

12.00-13.30 Lunch med Research Arena och posterutställning

Parallella sessioner 2: MedTech Implementations

13.30-15.30 Medical inflammation and infection
13.30-15.30 Cancer

Keynote och avrundning

15.30-16.00 Fika
16.00-16.30 Keynote 2
16.30-17.30 Avslutning och mingel

Se fullständigt program

När och var?

Datum och tid

21 maj 2024, kl. 08.30-17.30

Plats

Hugo Theorellsalen, Antracit och Dolomit samt Ljusgården, plan 9, ingång Norra Entrén, Universitetssjukhuset, Linköping.

Hitta till konferensen (karta)

Du som inte har möjlighet att vara med på plats, kan delta digitalt via Zoom.

Kontakt

För frågor om konferensen är du välkommen att kontakta bme.at.liu@imt.liu.se.

Anmälan, program och talare

Kommittéer

Programkommitté

Gunnar Cedersund, IMT, ordförande
Rolf Saager, IMT, WCMM
Daniel Aili, IFM
Tiny Jaarsma, HMV, styrkeområde e-Hälsa
Charlotta Dabrosin, BKV, styrkeområdet Cancer
Marie Larsson, BKV, MIIC
Anna Fahlgren, BKV, East Sweden MedTech

Organisationskommitté

Peter Hult, IMT
Elisabeth Klint, IMT
Karoline Waltelius, IMT
Rovia Bndyan, IMT
Maria Jacobsson, IMT

Kontakt

bme.at.liu@imt.liu.se

Arrangör