Program och talare

Den femte årliga konferensen i medicinsk teknik vid Linköpings universitet har ett särskilt fokus på styrkeområdena Cancer och Inflammation och infektion (MIIC).

Program för BME-dagen 21 maj 2024

När och var?

Konferensen äger rum 21 maj 2024, kl. 08.30-17.30. Presentationer och parallella sessioner sker i salarna Hugo Theorell, Antracit och Dolomit, plan 9, Norra Entrén, Universitetssjukhuset, Linköping. Fika och lunch serveras i Ljusgården, precis utanför salarna, där även posterutställning och Research Arena håller till.

Det är möjligt att delta på konferensen via Zoom.

Nedan finns Zoomlänkar till respektive sal:

Hitta till konferensen (karta)

Session 1 - Välkommen och Keynote 1

08.30-09.00 Välkommen och introduktion (Hugo Theorell)

08.30-08.35 Välkommen till BME@LiU 2024, Elin Nyman, prefekt, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet.
08.35-08.40 Översikt av programmet, Gunnar Cedersund, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, ordförande programkommittéen.
08.40-09.00 Välkommen och introduktion, Matts Karlsson, vice rektor för forskning, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.

09.00-09.30 Keynote 1: “Bias and representation - A problem for data collection both IRL and in AI” (Hugo Theorell)

Ericka Johnson, Institutionen för Tema (TEMA), Linköpings universitet och Saghi Hajisharif, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköping University.

09.30-10.00 Fika, postrar och Research Arena (Ljusgården)

Fika serveras i Ljusgården, precis utanför föreläsningssalarna Hugo Theorell, Antracit och Dolomit.

Programmet är under uppbyggnad. Fler talare tillkommer löpande.

Session 2 - Parallella sessioner

10.00-12.00 Biosensors, materials, and actuators (Antracit)

Arrangörer av sessionen: Daniel Aili, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet, och Rolf Saager, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet.

 • 10.00-10.30 “Iontronic devices in the fight against cancer”, Theresia Arbring Sjöström, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, och Linda Waldherr, Medical University of Graz, Österrike och gästforskare vid Linköpings universitet.
 • 10.30-10.50 "Biofabrication and emulation of human oral tissues and disease models", Pierfrancesco Pagell, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.
 • 10.50-11.10 3D organ-on-a-chip and olfaction-based early disease detection", Ehsanul Hoque Apu, Lincoln Memorial University, USA)
 • 11.10-11.30 "Textile muscles for haptic and rehabilitation wearables”, Edwin Jager, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.
 • 11.30-12.00 "IMPACT – Improving Acetabular Cup Fixation with Multiplanar Screws”, Joakim Holmberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet, och Jörg Schilcher, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet, Region Östergötland och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Linköpings universitet.

10.00-12.00 Data analysis, modeling, AI, imaging (Hugo Theorell)

Arrangör av sessionen: Gunnar Cedersund, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet.

Talare
 • 10.00-10.30 "Towards an eHealth app for prevention: alcohol, diet, and drug simulations”, William Lövfors, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Örebro universitet, och Valentin Kindesjö, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Region Östergötland.

 • 10.30-10.50 “Flowmotion analysis of the microcirculation in the SCAPIS Micro study”, Martin Hultman, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet.

 • 10.50-11.10 “Investigating the dominant role of Inhibitory Neuronal Activity in the Neurovascular Coupling and fMRI: A Mechanistic Modelling Perspective”, Nicolas Sundqvist,  Institutionen för medicinsk teknik (IMT) and Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet.

 • 11.10-11.20 10 minuters paus.

 • 11.20-11.40 “Representational learning from healthy multi-tissue human RNA-seq data such as latent space arithmetics extracts disease modules”, Dirk de Weerd, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Högskolan i Skövde.

 • 11.40-12.00 “Proteomics reveal biomarkers for diagnosis, disease activity and long-term disability outcomes in multiple sclerosis”, Julia Åkesson, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.

 

10.00-12.00 eHealth and clinical decision support (Dolomit)

Sessionen arrangeras tillsammans med: Tiny Jaarsma, koordinator för styrkeområdet e-Hälsa, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet.

Talare
 • 10.00-10.30 “20+ years of telemonitoring – From digital pens and cancer patients to smartphones and COPD patients”, Leili Lind, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och RISE, och Petra Jacobson, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet och Region Östergötland.
 • 10.30-10.50 “Distributional long-term outcomes of digital behavior change interventions”, Marcus Bendtsen, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet.
 • 10.50-11.10 “Use GDPR to extract a copy of all data from all sources into your own personal data vault - app development in medical and technical applications”. Jesper Fellenius. Z2 Invest.
 • 11.10-11.20 10 minuters paus.
 • 11.20-11.40 “Measuring Usability of e-Health Applications”, Ankica Babic,  Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Universitetet Bergen.

Session 3 - Lunch, postrar och arena

12.00-13.30 Lunch, postrar och Research Arena (Ljusgården)

Lunch serveras i Ljusgården, precis utanför föreläsningssalarna Hugo Theorell, Antracit och Dolomit. I Ljusgården kommer det även finnas uställning av postrar  med vetenskapliga presentationer och en ”Research Arena” med presentationer från företag och organisationer.

Arrangörer: Elisabeth Klint, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, Rolf Sager, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, och Anna Fahlgren, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet och East Sweden MedTech.

12.00-13.00 Lunch för innovatörer "Nya material i vården"

Arena för företag och organisationer. 

Denna lunch är ett parallellt evenemang, organiserat av East Sweden MedTech.

Session 4 - Parallella sessioner

13.30-15.00 Medical inflammation and infection (MIIC) (Antracit) 

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. Medical Inflammation and Infection Center (MIIC) är ett gemensamt styrkeområde i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Den här sessionen kommer fokusera på grund- och klinisk forskning som kan bidra till att förbättra människors hälsa på nationell och global nivå.

Sessionen arrangeras tillsammans med: Marie Larsson,  ordförande för styrkeområdet Infektion och inflammation (MIIC), Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet,

Talare
 • 13.30-14.00 “Inflammatory biomarkers for early detection and prevention of pressure ulcer formation in vulnerable patient populations”, Sara Bergstrand, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet och Region Östergötland, och Bijar Ghafouri, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.
 • 14.00-14.20 “Titel meddelas senare”. Jorma Hinkula, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet med input från Toomas Timpka, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet.
 • 14.20-14.40 “Individualized treatment for patients immune-mediated inflammatory disease”, Samuel Schäfer, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet och Region Östergötland. 
 • 14.40-15.00 “Using the IBD Home app to monitor inflammatory bowel disease patients” Henrik Hjortswang, Region Östergötland. 

13.30-15.00 Cancer (Hugo Theorell) 

Unikt för styrkeområdet Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård. Avsikten med denna session är att belysa några av de tvärvetenskapliga projekt som pågår och att främja fortsatt samverkan inom området.

Sessionen arrangeras tillsammans med: Charlotta Dabrosin, ordförande för styrkeområdet Cancer, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet

Talare
 • 13.30-14.00 Can quantitative, multimodal optical imaging enable adaptive Photodynamic Therapy of non-melanoma skin cancers?”, Rolf B Saager, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Linköpings universitet, och Chris Anderson, Region Östergötland.
 • 14.00-14.30 "Neurosurgery: Multiparametric identification of brain tumor boundaries”, Karin Wårdell, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet och Johan Richter, Region Östergötland.
 • 14.30-14.50 “Federated training of segmentation models for radiotherapy treatment planning”,  Anders Eklund (IMT), Linköpings Universitet.

15.30-16.00 Fika, postrar och Research Arena (Ljusgården)

Fika serveras i Ljusgården, precis utanför föreläsningssalarna Hugo Theorell, Antracit och Dolomit.

Session 5 - Paneldebatt

16.00-16.30 Panellen debatterar "Recipies for successful cross-collaborations, (Hugo Theorell)

"Recipes for successful cross-collaborations” med utvalda talare som gett gemensamma presentationer. 

16.30-16.45 Avrundning (Hugo Theorell)

Avrundning av BME@LiU 2024.

16.45-17.30 Mingel och sista chansen att se postrar (Ljusgården)

Avslutande mingel i posterutställningen och Research Arena i Ljusgården.

Om BME-dagen