Centrum för III-nitridteknologi (C3NiT)

Thor Balkhed

Nästa generations högeffekts- och högfrekvenselektronik.

Centrum för III-nitridteknologi (C3NiT) – ett Vinnova-kompetenscentrum – är en plattform för skapande och utnyttjande av banbrytande forskning inom III-nitridhalvledare för nästa generations kraft- och högfrekvenselektronik. I centrumet kombineras vetenskaplig excellens med industriell relevans.

C3NiT finansieras till lika delar av VINNOVA, industrin och de akademiska parterna.

C3NiT består av Linköpings universitet och Chalmers tekniska universitet, tillsammans med de industriella parterna ABB, Ericsson, Epiluvac, Gotmic, Norstel, ON Semiconductor, SAAB, SweGaN och United Monolithic Semiconductors, samt Försvarets materielverk (FMV). Denna grupp täcker in hela värdekedjan, från materialtillväxt till användandet av komponenter och kretsar på systemnivå, vilket är unikt även för större forskningsprogram.

C3NiT är första gången i Sverige där industri och akademi gör en gemensam satsning på III-nitridelektronik för att lösa teknologiska utmaningar som är relevanta för svensk industris konkurrenskraft.

Mer information och senaste nytt hittar du på centrets hemsida: http://c3nit.se/

Kontakt