Halvledarmaterial (HALV)

Halvledarmaterialavdelningen bedriver forskning och utveckling av nya material för ny elektronik med fokus på kiselkarbid, III-nitrider och grafen för grundläggande och applikationsmotiverade frågor av intresse för svensk och europeisk industri.

Halvledarmaterialavdelningen är en del av det vetenskapliga området Materialfysik, som är den största forskningsområdet på institutionen och internationellt erkänd som en stark forskningsmiljö. Forskningsverksamheten inom avdelningen täcker ett brett spektrum, och domineras av grundforskning. Projekten finansieras huvudsakligen av svenska och europeiska myndigheter, till viss del med industriell samverkan. Det finns ett starkt internationellt samarbete inom de flesta forskningsprojekt.

Banner Halvledarmaterial

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll