Halvledarmaterial (HALV)

Halvledarmaterialavdelningen bedriver forskning och utveckling av nya material för ny elektronik med fokus på kiselkarbid, III-nitrider och grafen för grundläggande och applikationsmotiverade frågor av intresse för svensk och europeisk industri.

HalvledarmaterialHalvledarmaterialavdelningen är en del av det vetenskapliga området Materialfysik, som är den största forskningsområdet på institutionen och internationellt erkänd som en stark forskningsmiljö. Forskningsverksamheten inom avdelningen täcker ett brett spektrum, och domineras av grundforskning. Projekten finansieras huvudsakligen av svenska och europeiska myndigheter, till viss del med industriell samverkan. Det finns ett starkt internationellt samarbete inom de flesta forskningsprojekt.

Banner Halvledarmaterial

Forskning vid avdelningen Halvledarmaterial

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.

Ett ljusgrönt tunt ark sänks ner i vatten.

Nytt material för att göra förnybar energi från vatten

En möjlig källa till förnybar energi i framtiden är att framställa vätgas från vatten med hjälp av solljus. Nu har LiU-forskare utvecklat ett material som har lovande egenskaper för att fånga solenergi och klyva vatten för sådan vätgasproduktion.

Förnybart bränsle kan bildas av koldioxid med hjälp av solenergi

Forskare vid LiU vill omvandla växthusgasen koldioxid till bränsle genom att använda energi från solljus. De har nu kunnat visa att det med deras teknik är möjligt att selektivt producera metan, kolmonoxid eller myrsyra av koldioxid och vatten.

en glödande metallspiral i en behållare i ett forskningslabb

Grafen tar ett steg i riktning mot förnybart bränsle

Forskare vid LiU vill utveckla en metod för att omvandla vatten och koldioxid till framtidens förnybara bränsle. Nu har de tagit ett viktigt steg mot målet och utvecklat en metod för att tillverka grafen i flera lager.

Professorerna Igor Abrikosov och Tien Son Nguyen

33 miljoner i jakten på kvantbitar i rumstemperatur

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid LiU får drygt 33 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att visa hur man kan ta fram kvantmekanikens minsta beståndsdelar, så kallade q-bits, i rumstemperatur.

Ett 70-tal posters presenterades under AFM 2018

Materialforskare söker nya vägar att nå ut

– Det vetenskapliga är vi inte oroliga över, men vi behöver öka intresset bland studenterna och även hitta vägar att nå ut med våra resultat så att de kommer till nytta, sa Igor Abrikosov, moderator för den avslutande diskussionen under AFM2018.

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM