Zetterqvists forskargrupp vid CSAN

Forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa: självskadebeteende och känsloreglering.

Det behövs effektiva metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende hos ungdomar. Vår forskning syftar till att utveckla nya metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende och svårigheter med känsloreglering.

Fotograf: David Brohede Foto David Brohede

Forskningen syftar till att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa och fokuserar på självskadebeteende och känsloreglering. Självskadebeteende innefattar beteenden som avsiktligen utförs för att skada sig själv, utan självmordsavsikt. Självskadebeteende är att avsevärt hälsoproblem hos ungdomar, framför allt i kliniska populationer, och är associerat med svårigheter med känsloreglering. Effektiva metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende behövs. Vi utvecklar nya metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende hos ungdomar, t.ex. genom att kombinera känsloregleringsfärdigheter med real-time biofeedback (ansiktsEMG) och real-time neurofeedback med fMRI.