Zetterqvists forskargrupp vid CSAN

Forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa: självskadebeteende och känsloreglering

Det behövs effektiva metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende hos ungdomar. Vår forskning syftar till att utveckla nya metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende och svårigheter med känsloreglering.

Forskningen syftar till att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa och fokuserar på självskadebeteende och känsloreglering. Självskadebeteende innefattar beteenden som avsiktligen utförs för att skada sig själv, utan självmordsavsikt. Självskadebeteende är att avsevärt hälsoproblem hos ungdomar, framför allt i kliniska populationer, och är associerat med svårigheter med känsloreglering. Effektiva metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende behövs. Vi utvecklar nya metoder för att förebygga och behandla självskadebeteende hos ungdomar, t.ex. genom att kombinera känsloregleringsfärdigheter med real-time biofeedback (ansiktsEMG) och real-time neurofeedback med fMRI.

Bild från studie med Maria Zetterqvists forskargrupp. Foto David Brohede

Stress, hjärnan och självskadebeteende

Hur reagerar vår hjärna vid olika sorters stress vid självskadebeteende? Är det möjligt att förbättra ungdomars förmåga till känsloreglering vid självskadebeteende genom så kallad neurofeedback. Neurofeedback innebär att man lär sig att reglera sin egen hjärnaktivitet genom direkt visuell återkoppling från ett område i hjärnan som är involverat vid bearbetning av känslor. Välkommen att ta del av spännande forskning med Maria Zetterqvist!