Nyheter

Nyheter om vår forskargrupp

Nyheter från LiU

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för Barnafrid.

"Barn är inte mini-vuxna"

Det säger professor Laura Korhonen, som leder en studie som syftar till ökad kunskap om psykisk hälsa bland barn på flykt. En studie som får stöd från Janna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2022.

En person som använder sin smartphone.

Sju LiU-forskare får 30 miljoner från Forte

Sju forskningsprojekt vid Linköpings universitet tilldelas totalt 30 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten handlar bland annat om hälsan hos barn på flykt och arbetet mot sexuella trakasserier inom polisen.

Nyheter i extern media

"Tummen ner - påverkar flickor med självskadebeteende starkare"

Nyhetsreportage från SVT, den 2 oktober 2019.