EVILTONGUE

Rad med män som sitter och pratar framför mur.


Sociala normer i allmänhet och samarbetsnormer i synnerhet är fundamentet för alla mänskliga samhällen. För att upprätthålla sociala normer och samarbete har människor utvecklat förvånansvärt komplexa lösningar. Bland dessa mekanismer finns både skvaller och bedömning av anseende.

Video

 

Den vanliga uppfattningen är att skvaller främst förmedlar negativ och ofta fiktiv information. Om så är fallet: hur kan skvaller och de resulterande uppfattningarna om andra människor legitimera social ordning och främja samarbete?

Detta är de huvudsakliga frågorna vi tar itu med i detta projekt. Vi använder analytisk modellering och agentbaserad simulering för att härleda hypoteser. Vi testar enkla hypoteser i smågruppsexperiment. Vi utvecklar nya metodologiska verktyg för att på lämpligt sätt analysera den triadiska naturen hos skvaller inbäddat i nätverksflöden av information. Vi använder dynamiska nätverksdata från grundskolor och gymnasieskolor och samlar in kvalitativ och kvantitativ information från organisationer för att testa villkorade hypoteser om den roll som skvaller spelar för rykte och samarbete. Dessutom tillämpar vi nya kommunikationstekniker som för närvarande håller på att utvecklas för att utforska den dolda världen av skvaller och anseende i sovsalar och organisationer.

Med vår kunskap kan vi övervinna vanliga stereotyper om skvaller och lyfta fram hur skvaller är relaterat till trovärdiga signaler om anseende, samarbete och social ordning. Förväntade resultat hjälper oss att beskriva förhållanden som kan främja samarbete i arbetsgrupper, och de kommer att hjälpa till att konstruera framgångsrika strategier för att förebygga social utslagning och andra potentiellt skadliga konsekvenser.

Projektförkortning: EVILTONGUE
Projektnummer: 648693
Titel: No Sword Bites So Fiercely as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation
Forskningsledare: Károly Takács

Mer information:

Forskargruppens hemsida i Ungern

Viktiga samarbetspartner: 

Tidigare event:

Finansierat av:

Detta projekt finansieras av European Research Council (ERC) inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (grant agreement nr 648693).

Logotyper för EU och ERC.

Viktiga publikationer

Samu, F., Számadó, Sz., and Takács, K. 2020. Scarce and directly beneficial reputations support cooperation. Scientific Reports, 10: 11486, 10.1038/s41598-020-68123-x. https://doi.org/10.1038/s41598-020-68123-x

Stadtfeld, C., Takács, K., and Vörös, A. 2020. The Emergence and Stability of Groups in Social Networks. Social Networks, 60: 129-145. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2019.10.008.

Kisfalusi, D.; Takács, K., and Pál, J. 2019. Gossip and Reputation in Adolescent Networks. In: Giardini, F. and Wittek, R.P.M. (eds.): Oxford Handbook on Gossip and Reputation, Oxford University Press, 359-379. https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-gossip-and-reputation-9780190494087?cc=us&lang=en&#

Gastner, M.T., Takács, K., Gulyás, M., Szvetelszky Zs., and Oborny, B. 2019. The Impact of Hypocrisy on Opinion Formation: A Dynamic Model. PLOS One, 14 (6), e0218729. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218729

Righi, S. and Takács, K. 2018. Social Closure and the Evolution of Cooperation via Indirect Reciprocity. Scientific Reports, 8(1):11149. https://rdcu.be/3qSv doi: 10.1038/s41598-018-29290-0.


Deltagande forskare

Robert Krause

Srebrenka Letina

José Luis Estévez

Flóra Samu

Dorottya Kisfalusi

Eszter Vit

Júlia Galántai

Organisation