Presentation

Forskning

Disputerade i industriell marknadsföring 1992, blev docent 1996 och professor i innovation och entreprenörskap 2002.
Min forskning handlar främst om entreprenörskap i tidiga skeden i företagande och annan verksamhetsutveckling. Jag har även ett intresse av att studera regional utveckling och support av entreprenörskap.  Tre exempel på aktuella projekt är:

  • Start av nya företag; vad som händer i företagens tidiga tillväxt och utveckling samt vilka faktorer som ligger bakom deras framgång.
  • Inkubatorer och teknikparker; hur dessa arbetar med rekrytering av entreprenörer, talanger och företag.
  • Akademiskt entreprenörskap och entreprenöriella universitet; strategier och former för nyttiggörande av forskning, mobilitet och support av entreprenöriella processer.

Jag har under åren medverkat i grundandet och drivandet av flera forskningsorganisationer som Helix Centre of Excellence (2005–2015), AgoraLink (2008–2012) och Helix Competence Centre (2017-). 

Jag har på egen hand eller tillsammans med andra lyckats erhålla finansiering från TSER (EU), ECO-INNOVERA (EU), Vetenskapsrådet, Formas och Lundbergsstiftelsen.

Jag publicerar regelbundet i olika vetenskapliga tidskrifter.

Under åren har jag etablerat ett stort internationellt nätverk av forskare runt om i världen och hittills så har jag arbetat i 44 länder.

Undervisning

Under min tidiga karriär så undervisade jag marknadsföring. Efter det att ha startat kursen ”Entreprenörskap och start av ny verksamhet” 1993 så har sedan dess i princip enbart undervisat i entreprenörskapsrelaterade kurser. Sedan 2009 är jag ansvarig för CDIO-Entrepreneurship (3 ECT) som årligen ges för 200 teknologer.

Sedan 2006 driver jag doktorandkursen ETP (7,5 ETC) som årligen drar till sig ett 20-tal doktorander.

Extern samverkan

Jag har under hela min akademiska karriär varit engagerad i universitets samverkansuppgift. Särskilt vad gäller mitt engagemang i SMIL och Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE) som jag var med och grundande och än idag är verksam i. Inom dessa har jag varit med och utvecklat en rad olika aktiviteter för att supporta entreprenörskap i olika faser och här kan nämnas Entreprenörskapsprogrammet (ENP), Utvecklingsprogrammet för växande företag och en rad nätverksaktiviteter. Totalt har jag medverkat i starten av över 500 företag och i tillväxtprogrammen har över 400 företag deltagit och flera av dessa är idag stora och internationella företag. 

Medverkar frekvent i en rad uppdragsutbildningar med t ex Spetsa AB.

CV

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Organisation