Fotografi av Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i området industriell organisation. Att säga att jag brinner för innovation och entreprenörskap är en ganska bra sammanfattning av såväl min forskargärning som min undervisning.

Jag brinner för innovation och entreprenörskap!

Innovation och entreprenörskap är mitt viktigaste forskningsintresse. Som forskare började jag min karriär med att fokuserat på utvecklingsprocesser - hur idéer i tidiga skeden utvecklas.

Innovation och entreprenörskap är mitt viktigaste forskningsintresse. Som forskare började jag min karriär med att fokuserat på nya företags utvecklingsprocesser - hur idéer i tidiga skeden utvecklas.

Jag är innovations- och entreprenörskaps forskare och har så varit sedan jag började som doktorand här på LiU 2003. På senare år har jag arbetat med medicintekniska innovationsidéer och uppfinningsdriven innovation. Se boken om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”. Jag har även jobbat mycket med innovation och entreprenörskap i gröna näringar.

Just nu jobbar jag mycket med kombinationen entreprenörskap/innovation, utbildning och affärsutveckling och hur det kan stärka det regionala innovationssystemet och bidra till ett hållbar välfärd i samhället. 

Undervisning i innovation och entreprenörskap

Jag undervisar i entreprenörskap, innovation och idéutveckling mestadels på den tekniska fakulteten, men även på andra delar av LiU, t ex hälsouniversitetet. Jag är intresserad av pedagogik och speciellt pedagogik som kopplar till entreprenörskap och det man kallar för ”challenge-based learning” utmaningsdrivet lärande. Detta har en nära koppling till ECIU-university, den europeiska utbildningssatsning där LiU är ett av dryga dussinet involverade lärosäten. Att jobba internationellt är roligt och ger perspektiv och inspiration till utveckling på hemmaplan. Jag är även engagerad i CDIO-nätverket och har skrivit flera konferensbidrag som presenterats på den årliga CDIO-konferensen. 

Spridning av kunskaper

Bok om marknadsföring

Jag gillar att skriva och under 2015 kom jag tillsammans med kollegorna Per Frankelius och Anders Parment ut med en bok i marknadsföring på studentlitteratur. Här finns ett smakprov på den.

Föreläsning om affärsmodeller

I november 2022 deltog jag vid "Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket" som var ett hybridseminarium arrangerat av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLAs ungdomssektion) och pratade affärsmodeller. Se min presentation på film, min föreläsning startar efter fem minuter.

CBE

Charlotte talar om Challange Based Education vid ett seminarium i Twente.

Video

 

Boka föredrag!

Vill du ha ett föredrag på något av mina ämnen – tveka inte att kontakta mig! Jag gillar nämligen att komma ut och prata! Se exempel på mitt arbete på min google scholar profil.

Publikationer

2021

2020

2019

Korta fakta

Nuvarande anställning

  • Docent inom industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation, 2019.
  • Lektor i Industriell organisation vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Förordnande sedan juni 2008.
 

Utbildning

Tidigare anställningar

  • 1998–2003 Teknikbyn, Västerås Technology Park – (nu Västerås Science park), chef för Teknikbyns Tillväxtpark i Västerås. 
  • 1995–1998 Mälardalens handelskammare (nu Handelskammaren Mälardalen), länskoordinator Västmanland.
 

Nyheter

Externa nyheter

What ECIU University is for you

The ECIU University community is growing, with new teachers, staff and students joining all over Europe. Some of them have already participated in ECIU University activities: creating modules or solving challenges. So we asked them: “What is ECIU University for you”?

Utmärkelser

Organisation