Fotografi av Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i området industriell organisation. Att säga att jag brinner för innovation och entreprenörskap är en ganska bra sammanfattning av såväl min forskargärning som min undervisning.

Jag brinner för innovation och entreprenörskap!

Innovation och entreprenörskap är mitt viktigaste forskningsintresse. Som forskare började jag min karriär med att fokusera på utvecklingsprocesser − hur idéer i tidiga skeden utvecklas och hur de kan stöttas med olika policyinitiativ.

Jag är innovations- och entreprenörskapsforskare och har så varit sedan jag började som doktorand här på LiU 2003. Under min karriär har jag arbetat med medicintekniska innovationsidéer och uppfinningsdriven innovation. Se boken om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”. Jag har även jobbat mycket med innovation och entreprenörskap i gröna näringar och lantbruk.
 
Just nu jobbar jag mycket med kombinationen entreprenörskap/innovation, utbildning och affärsutveckling och hur det kan stärka det regionala innovationssystemet samt bidra till hållbar välfärd i samhället. Jag arbetar även deltid på LiU innovation och samverkan och tillhör där innovationsteamet. 

 

 

Undervisning i innovation och entreprenörskap

Jag har under åren undervisat mycket i entreprenörskap, innovation och idéutveckling mestadels på den tekniska fakulteten, men även på andra delar av LiU, t ex hälsouniversitetet. Jag är intresserad av pedagogik och speciellt pedagogik som kopplar till entreprenörskap och det man kallar för ”challenge-based learning” utmaningsdrivet lärande. Detta har en nära koppling till ECIU-university, den europeiska utbildningssatsning där LiU är ett av dryga dussinet involverade lärosäten. Att jobba internationellt är roligt och ger perspektiv och inspiration till utveckling på hemmaplan därför är det kul att även få jobba med den nya centrumbildningen ECIU@liu och bidra till att stärka den europeiska utbildningsalliansen.  

Spridning av kunskaper

Jag arbetar aktivt för att sprida mina kunskaper och i mitt samarbete med ECIU@liu försöker jag stötta andra lärare som vill arbeta upplevelsebaserat och utmaningsdrivet. Jag bidrar regelbundet till såväl vetenskapligt- som pedagogiskt inriktade konferenser och till litteraturen inom mitt fält. Ett annat sätt att sprida kunskap har varit genom att delta i LiUs och Almis gemensamma satsning på Kunskapsbron – ett program där forskare möter företagare. Jag försöker även sprida mina kunskaper via mitt arbete på LiU innovation och samverkan.

Jag gillar att föreläsa

I november 2022 deltog jag vid "Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket" som var ett hybridseminarium arrangerat av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLAs ungdomssektion) och pratade affärsmodeller. Se min presentation på film, min föreläsning startar efter fem minuter.

CBL

Charlotte talar om Challange Based Learning vid ett seminarium i Twente.

Video

 

Boka föredrag!

Vill du ha ett föredrag på något av mina ämnen – tveka inte att kontakta mig! Jag gillar nämligen att komma ut och prata! Se exempel på mitt arbete på min google scholar profil.

Korta fakta

Nuvarande anställning

  • Docent inom industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation, 2019.
  • Lektor i Industriell organisation vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Förordnande sedan juni 2008.
 

Utbildning

Tidigare anställningar

  • 1998–2003 Teknikbyn, Västerås Technology Park – (nu Västerås Science park), chef för Teknikbyns Tillväxtpark i Västerås. 
  • 1995–1998 Mälardalens handelskammare (nu Handelskammaren Mälardalen), länskoordinator Västmanland.
 

Publikationer

2023

Jeanette Engzell, Charlotte Norrman (2023) PODCASTS AS A LEARNING METHOD IN ENGINEERING EDUCATION SEFI 2023 - 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Proceedings, s. 398-405 Vidare till DOI
Charlotte Norrman, Ali Moshfegh, Jeanette Engzell (2023) COMICIR - COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE CHALLENGES FROM INDUSTRY AND RESEARCH SEFI 2023 - 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Proceedings, s. 1025-1033 Vidare till DOI

2021

Lisa Blix Germundsson, Per Frankelius, Charlotte Norrman (2021) The role of innovation intermediary organisations in forming value creating meetings: the agri-food firm perspective International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 24, s. 993-1004 Vidare till DOI

PIE-podden

Nyheter

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Två kvinnliga forskare i en podd-studio.

PIE-podden breddar synen på LiU:s undervisning

Det är lugnt och stilla i studion medan Jeanette Engzell och Charlotte Norrman sätter på sig hörlurarna igen och gör sig redo för att spela in ännu ett nytt avsnitt av PIE-podden.

Tre kvinnor.

De ska studera företagens framgångsfaktorer

Vad är det som får enskilda företag att utvecklas och växa? Det ska nu ett forskarlag vid Linköpings universitet undersöka. Under 2,5 år ska forskarna följa 25 olika tillväxtföretag.

Externa nyheter

What ECIU University is for you

The ECIU University community is growing, with new teachers, staff and students joining all over Europe. Some of them have already participated in ECIU University activities: creating modules or solving challenges. So we asked them: “What is ECIU University for you”?

Organisation