Frilansande ingenjörer och liminalitet

Abstrakt bild med gående människor - starkt gulfärgad vägg
  baona

Detta projekt studerar hur ingenjörer som jobbar i tillfälliga uppdrag och projekt upplever sin arbetstillvaro beroende på sin anställningsform.

En stor förändring i dagens industri och arbetsliv är att alltfler arbetar i tillfälliga uppdrag och projekt, vilket också har lett till en ökning av antalet personer som hyrs in på kortare kontrakt. Detta syns i många branscher, men är särskilt tydligt i teknik- och utvecklingstunga branscher där ingenjörskunnandet står i centrum.

Liminalitet och olika anställningsformer

De senaste årens stora tillväxt inom teknikkonsultbranschen i Skandinavien vittnar om vikten av denna förändring, och det finns också en växande trend att alltfler ingenjörer blir egenanställda ”frilansare” utan formell anställning hos en arbetsgivare. I många större utvecklingsprojekt kan fast anställa som arbetar i olika former av linje/projektmatriser, inhyrda teknikkonsulter, och frilansande ingenjörer ingå i samma team.

Samtliga dessa har en arbetssituation som innebär att ständigt befinna sig emellan olika organisatoriska strukturer, aldrig helt inom men inte heller helt utanför, i ett ständigt gränsland. Detta har i tidigare forskning fångats med hjälp av begreppet liminalitet. Men vi vet relativt lite om hur olika anställningsformer påverkar hur arbetssituationen och liminaliteten upplevs och hur den hanteras.

Ett samarbete mellan LiU och SNF

I det här projektet studerar och jämför vi dessa tre kategorier av anställningsformer i fyra olika teknik-/ingenjörstunga sektorer i Norge och Sverige (petroleum, väg-/anläggning, fordon, och ICT). Studien har en tvärsnittsdesign och baseras främst på kvalitativa intervjuer. Forskningen kommer att använda och utveckla rådande teoretiska ramverk om ”liminalitet” för att bättre fånga variationer och nyanser kopplat till olika arbetsformer. Forskningen bidrar övergripande till ökad kunskap om en framväxande industri och arbetsliv som alltmer präglas av tillfälliga projektuppdrag och frilansande kompetenser.

Projektet pågår 2020-2024 och är en delstudie i ett större forskningsprojekt om ”Frilansare, oberoende konsulter och arbetets organisering”. Projektet är ett samarbete mellan SNF – Samfunn og næringslivsforskning vid Norges Handelshøyskole i Bergen och IEI – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Forskningen finansieras av Norges forskningsråd.

Kontakta oss

Närliggande forskning