Fotografi av Karin Bredin

Karin Bredin

Universitetslektor

Jag är docent i företagsekonomi och min forskning rör personalfrågor och kunskapsledning i organisationer som präglas av projektarbete och andra temporära arbetssätt. Det är också inom HRM, organisation och projektledning som jag undervisar mest.

Human Resource Management, projekt och kunskap

I min forskning och undervisning drivs jag av ett genuint intresse för organisationer och deras förmåga att skapa hållbara förutsättningar för människor. Närmare bestämt, hållbara förutsättningar att använda och utveckla sina kunskaper och kompetenser på ett sätt som leder till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar.

Mitt huvudområde ligger i skärningspunkten mellan human resource management (HRM), kunskapsledning (Knowledge Management) och projektintensiv organisering. 
Organisationsformer som präglas av temporära logiker genom till exempel projektbaserade arbetssätt och tillfälliga anställningar, är särskilt intressanta kontexter för frågor gällande HRM och kunskapsledning. Denna typ av organisering har fått stort genomslag i såväl näringsliv som offentlig sektor, och just projektformen framhålls ofta som en överlägsen organisationsform för att integrera kunskap på ett effektivt sätt. Men, det finns också utmaningar i att bygga in temporära logiker i organisationer, till exempel när det gäller just den långsiktiga förmågan att hantera och utveckla de mänskliga resurserna. Det finns mycket som tyder på att projektintensiva organisationsformer, som i grunden används för att på bästa sätt utnyttja mänskliga resurser genom effektiv kunskapsintegration och starka projektteam, i själva verket kanske motverkar förmågan att utveckla dessa resurser på längre sikt, och att värna om de människor som innehar resurserna. Min forskning grundar sig i ett intresse för att utforska dessa utmaningar och hur organisationer utvecklas för att möta dem.


Min forskning kretsar kring frågor inom två centrala områden:

HRM i projektbaserade organisationer

 • Vad innebär temporär organisering för strategisk personalplanering, och hur påverkas det interna HR arbetet? 
 • Hur balanseras projektens kortsiktiga resurs- och kompetensbehov med långsiktiga utvecklingsplaner för medarbetare?
 • Hur hanteras situationen att prestationer, arbetsmiljö, samarbete och arbetsledning huvudsakligen sker i projekt, medan personalansvar, lönesättning, kompetensutvecklingsfrågor och arbetsgivaransvar ligger hos linjens chefer?
 • Vilken typ av praktiker, system och förmågor utvecklar projektintensiva organisationer för att möta HRM-relaterade utmaningar?

Kunskapsintegrerande projektarbete

 • Hur bibehålls tillräckligt djup i specialistkompetenser hos medarbetare som kontinuerligt arbetar i tvärfunktionella team – något som främjar ökad generalisering snarare än specialisering?
 • Utmaningarna med kunskapsöverföring och lärande mellan projekt är väl kända, och såväl forskning som praktik har i åratal presenterat en rad ”lösningar”, men trots det vittnar de flesta organisationer om stora svårigheter med att hitta ändamålsenliga och värdeskapande rutiner. Varför fungerar inte tillgängliga modeller?
 • Hur utvecklas organisationer för att möta dessa utmaningar? 

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Akademiska meriter

 • Docent i företagsekonomi, Linköpings universitet, 2018
 • Ekonomie doktorsexamen, Linköpings universitet, 2008
 • Civilekonomexamen i Internationell ekonomi med inriktning mot spanska, Linköpings universitet, 2003

Uppdrag

 • Ledamot i Institutionsstyrelsen, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
 • Ledamot i Svenska Projektakademien

 

Sociala medier

ResearchGate

Google Scholar

Undervisning

Jag undervisar på kandidatnivå och masternivå inom utbildningsprogram såväl som på kurser i vårt fristående utbud. En stor del av min undervisning sker inom våra två civilekonomprogram samt masterprogram och internationella kursutbud i företagsekonomi. Jag medverkar också i utveckling och undervisning inom HR-programmet och masterprogrammet i HRM/HRD. 

Huvudsakliga kurser på kandidatnivå:

 • HRM and Leadership
 • HR-arbete – utveckling och modeller
 • Project Management

Huvudsakliga kurser på masternivå:

 • HRM in Modern Organizations
 • HR ur ett företagsperspektiv: strategi och HRM
 • Project Based Organisation and Management
 • Innovation and Project Management
 • Examensarbete Civilekonom & Internationell civilekonom
 • Examensarbete HRM/HRD

Utmärkelser

 • 2011: International Project Management Association (IPMA) Research Award. Delat med Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2011: IPMA-PMI Pris för bästa forskningsartikel, Euram 2011, Tallinn, Estonia. Författare: Söderlund, Bredin and Borg
 • 2009: IPMA Forskningspris till ung forskare (Young Research Award)
 • 2009: Årets HR forskning – Svenska HR Society. Delat med Professor Jonas Söderlund,  BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2008: Emeralds pris för excellent doktorandforskning (Award for Outstanding Doctoral Research)
 • 2008: Filosofiska Fakultetens utmärkelse för bästa avhandling. Linköpings universitet. 
  2007: IRNOP VIII projektforskningskonferens, Brighton, UK: Pris för bästa forskningsartikel av ung forskare.
 • 2006: IMIT-stipendium (Institute of Management of Innovation and Technology). Pris till lovande forskare.
 • 2005: Utmärkelse för bästa bok: Söderlund & Bredin (2005) "Perspektiv på HRM". Utsågs till en av de bästa HRM böckerna i Sverige 2005 av svenska HR Society och tidningen Personal & Ledarskap.
 

OrganisationVisa/dölj innehåll