Fotografi av Karin Bredin

Karin Bredin

Universitetslektor, Enhetschef, Docent

Jag är docent i företagsekonomi och forskar om HRM, projektorganisering och arbetslivsfrågor. Jag har uppdrag som projektledare på LiU Uppdragsutbildning och som tf. enhetschef för verksamhetsnära administration på IEI.

Human Resource Management, projekt och kunskap

I min forskning och undervisning drivs jag av intresset för organisationer och arbetsliv och deras förmåga att skapa hållbara förutsättningar för människor. Närmare bestämt, hållbara förutsättningar att använda och utveckla sina kunskaper och kompetenser på ett sätt som leder till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar.

Mitt huvudområde ligger i skärningspunkten mellan human resource management (HRM), kunskapsledning (Knowledge Management), och projektintensiv organisering.

Organisationer som präglas av temporära logiker genom till exempel projektbaserade arbetssätt och tillfälliga anställningar, är särskilt intressanta när det gäller HRM och kunskapsledning. Denna typ av organisering har fått stort genomslag i såväl näringsliv som offentlig sektor, och just projektformen framhålls ofta som en överlägsen organisationsform för att integrera kunskap på ett effektivt sätt.

Men, det finns också utmaningar i att bygga in temporära logiker i organisationer, till exempel när det gäller den långsiktiga förmågan att hantera och utveckla personal, kunskap och kompetens. Det finns mycket som tyder på att projektintensiva organisationsformer och användandet av temporära anställningsformer riskerar att motverka förmågan att utveckla kunskap och kompetens längre sikt. De värnar inte heller alltid om de människor som bidrar med dessa viktiga resurser.

Min forskning grundar sig i ett intresse för att utforska dessa utmaningar och hur organisationer och arbetsliv utvecklas för att möta dem.

Min forskning kretsar kring frågor inom två centrala områden:

 • Hur kan human resource management utvecklas för projektbaserat arbete och ett arbetsliv präglat av temporära arbetsformer?
 • Hur kan spetskunskap och specialistkompetenser främjas när tvärfunktionella arbetssätt dominerar?

LiU Uppdragsutbildning

Jag arbetar också som projektledare på LiU Uppdragsutbildning, främst med utbildningar inom Teknisk Fakultet. I min roll arbetar jag med att utveckla LiUs utbud av relevanta utbildningar med vetenskaplig grund för arbetsgivare som vill stärka sina medarbetares kompetens. 

Verksamhetsnära administration på IEI

Enheten för verksamhetsnära administration ska vara ett operativt stöd för kärnverksamheten i grundutbildning, forskning, och ledningsfrågor. Min roll som enhetschef innebär att ansvara för att verksamhetens behov av administrativt stöd möts på ett ändamålsenligt sätt och att vara personalansvarig för de ca 30 administratörer som verkar ute på institutionens avdelningar.

 

Forskning

Publikationer

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Docent i företagsekonomi, Linköpings universitet, 2018
 • Ekonomie doktorsexamen, Linköpings universitet, 2008
 • Civilekonomexamen i Internationell ekonomi med inriktning mot spanska, Linköpings universitet, 2003

Uppdrag

 • Tf. enhetschef för verksamhetsnära administration på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).
 • Projektledare LiU Uppdragsutbildning
 • Ledamot i Institutionsstyrelsen, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
 • Ledamot i Svenska Projektakademien

 

Sociala medier

ResearchGate

Google Scholar

Undervisning

Jag undervisar på kandidatnivå och masternivå inom utbildningsprogram såväl som på kurser i vårt fristående utbud. En stor del av min undervisning sker inom våra två civilekonomprogram samt masterprogram och internationella kursutbud i företagsekonomi. Jag medverkar också i utveckling och undervisning inom HR-programmet och mastersprogrammet i HRM.

Huvudsakliga kurser

 • HRM in Modern Organizations (masternivå)
 • Strategi och HRM/HRD (masternivå)
 • HR-arbete – utveckling och modeller (kandidatnivå)
 • Innovation and Project Management (masternivå)
 • Project Management (kandidatnivå)
 • Examensarbete Civilekonom & Internationell civilekonom (masternivå)
 • Examensarbete HRM/HRD (Masternivå)

Utmärkelser

 • 2011: International Project Management Association (IPMA) Research Award. Delat med Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2011: IPMA-PMI Pris för bästa forskningsartikel, Euram 2011, Tallinn, Estonia. Författare: Söderlund, Bredin and Borg
 • 2009: IPMA Forskningspris till ung forskare (Young Research Award)
 • 2009: Årets HR forskning – Svenska HR Society. Delat med Professor Jonas Söderlund,  BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2008: Emeralds pris för excellent doktorandforskning (Award for Outstanding Doctoral Research)
 • 2008: Filosofiska Fakultetens utmärkelse för bästa avhandling. Linköpings universitet. 
  2007: IRNOP VIII projektforskningskonferens, Brighton, UK: Pris för bästa forskningsartikel av ung forskare.
 • 2006: IMIT-stipendium (Institute of Management of Innovation and Technology). Pris till lovande forskare.
 • 2005: Utmärkelse för bästa bok: Söderlund & Bredin (2005) "Perspektiv på HRM". Utsågs till en av de bästa HRM böckerna i Sverige 2005 av svenska HR Society och tidningen Personal & Ledarskap.
 

Organisation

Kollegor

Företagsekonomi