Fotografi av Karin Bredin

Karin Bredin

Universitetslektor, Docent

Jag är docent i företagsekonomi och forskar om human resource management (HRM) i organisationer och arbetsliv som alltmer präglas av projektarbete och andra temporära arbetssätt. Jag har också uppdrag som projektledare på LiU Uppdragsutbildning.

Human Resource Management, projekt och kunskap

Hur kan dagens organisationer och arbetsliv skapa mer hållbara förutsättningar för människor att använda och utveckla sina kunskaper och kompetenser på ett sätt som bidrar till innovation och konkurrenskraft?

Organisationer som präglas av temporära logiker genom till exempel projektbaserade arbetssätt och tillfälliga anställningar, är särskilt intressanta när det gäller HRM och kunskapsledning. Denna typ av organisering har fått stort genomslag i såväl näringsliv som offentlig sektor, och just projektformen framhålls ofta som en överlägsen organisationsform för att integrera kunskap på ett effektivt sätt.

Men, det finns också utmaningar i att bygga in temporära logiker i organisationer, till exempel när det gäller den långsiktiga förmågan att hantera och utveckla personal, kunskap och kompetens. HR strategier och HR system får en helt annan spelplan att förhålla sig till, och användandet av temporära anställningsformer riskerar att motverka förmågan att utveckla kunskap och kompetens längre sikt. De värnar inte heller alltid om de människor som bidrar med dessa viktiga resurser.

Min forskning grundar sig i ett intresse för att utforska dessa utmaningar och hur organisationer och arbetsliv utvecklas för att möta dem.
En del av min forskning berör också hur kompetens hos internationella studenter som utbildats vid svenska lärosäten bättre kan tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden. Forskningen genomförs tillsammans med Linköping Science Park, i det Vinnova-finansierade projektet Switch-to-Sweden. Läs mer om projektet här: Switch to Sweden - Linköping Science Park (linkopingscienceark.se).

Min forskning kretsar för närvarande kring frågor inom tre centrala områden:

 • Hur kan human resource management utvecklas för organisationer och arbetsliv präglat av projekt och temporära arbetsformer?

 • Hur kan spetskunskap och specialistkompetenser främjas när tvärfunktionella arbetssätt dominerar?

 • Hur kan Sverige öka sin förmåga att ta tillvara på kunskap och kompetens hos internationella studenter från svenska lärosäten?

LiU Uppdragsutbildning

Jag arbetar också som projektledare på LiU Uppdragsutbildning, främst med utbildningar inom Teknisk Fakultet. I min roll arbetar jag med att utveckla LiUs utbud av relevanta utbildningar med vetenskaplig grund för arbetsgivare som vill stärka sina medarbetares kompetens. Läs mer om LiU Uppdragsutbildning här: Uppdragsutbildning vid LiU - Linköpings universitet.

Forskning

Publikationer

2023

Karin Bredin (2023) HRM and Projectification: Moving Beyond the 'Project-Based Organization' Concept Projectification of Organizations, Governance and Societies: Theoretical Perspectives and Empirical Implications, s. 111-130 Vidare till DOI

2017

Karin Bredin, Cecilia Enberg, Camilla Niss, Jonas Söderlund (2017) Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects Managing Knowledge Integration Across Boundaries, s. 206-226 Vidare till DOI

2015

Cecilia Enberg, Karin Bredin (2015) Sustained disciplinary expertise in project-based organizations: Horizontal and vertical integration of activity-based solutions

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Docent i företagsekonomi, Linköpings universitet, 2018
 • Ekonomie doktorsexamen, Linköpings universitet, 2008
 • Civilekonomexamen i Internationell ekonomi med inriktning mot spanska, Linköpings universitet, 2003

Uppdrag

 • Projektledare LiU Uppdragsutbildning
 • Ledamot i Institutionsstyrelsen, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
 • Ledamot i Svenska Projektakademien

 

Sociala medier

ResearchGate

Google Scholar

Undervisning

Jag undervisar på kandidatnivå och masternivå inom utbildningsprogram såväl som på kurser i vårt fristående utbud. En stor del av min undervisning sker inom våra två civilekonomprogram samt masterprogram och internationella kursutbud i företagsekonomi. Jag medverkar också i utveckling och undervisning inom HR-programmet och mastersprogrammet i HRM.

Huvudsakliga kurser

 • HRM in Modern Organizations (masternivå)
 • Strategi och HRM/HRD (masternivå)
 • HR-arbete – utveckling och modeller (kandidatnivå)
 • Innovation and Project Management (masternivå)
 • Project Management (kandidatnivå)
 • Examensarbete Civilekonom & Internationell civilekonom (masternivå)
 • Examensarbete HRM/HRD (Masternivå)

Utmärkelser

 • 2011: International Project Management Association (IPMA) Research Award. Delat med Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2011: IPMA-PMI Pris för bästa forskningsartikel, Euram 2011, Tallinn, Estonia. Författare: Söderlund, Bredin and Borg
 • 2009: IPMA Forskningspris till ung forskare (Young Research Award)
 • 2009: Årets HR forskning – Svenska HR Society. Delat med Professor Jonas Söderlund,  BI Norwegian Business School/Linköpings universitet
 • 2008: Emeralds pris för excellent doktorandforskning (Award for Outstanding Doctoral Research)
 • 2008: Filosofiska Fakultetens utmärkelse för bästa avhandling. Linköpings universitet. 
  2007: IRNOP VIII projektforskningskonferens, Brighton, UK: Pris för bästa forskningsartikel av ung forskare.
 • 2006: IMIT-stipendium (Institute of Management of Innovation and Technology). Pris till lovande forskare.
 • 2005: Utmärkelse för bästa bok: Söderlund & Bredin (2005) "Perspektiv på HRM". Utsågs till en av de bästa HRM böckerna i Sverige 2005 av svenska HR Society och tidningen Personal & Ledarskap.
 

Organisation

Kollegor

Företagsekonomi