Genusanalys av svensk energi- och miljöpolitik

Genusanalys av svensk energi- och miljöpolitik

Två inflytelserika politiker, och kvinnor, är utgångspunkt för det här projektet som analyserar den svenska energi- och miljöpolitiken på 1970- och 80-talen utifrån Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahls politiska aktiviteter och berättelser.

Energi är och har varit en fråga som i Sverige i likhet med resten av västvärlden framförallt diskuterats och hanterats av män. ”Energiområdet var ett sällsynt utpräglat machosystem i kvadrat” hävdade Birgitta Dahl. Syftet med det här projektet är att analysera den politiska praktikens möjligheter och begränsningar. Utgångspunkten är Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahls politiska aktiviteter och berättelser om svensk energi- och miljöpolitik under 70- och 80-talen. Hambraeus och Dahl hade stort inflytande och var mycket betydelsefulla för diskussionen om omställningen av energisystemet. Kunskap om deras tid är viktig för att förstå de strukturer som upprätthåller energisystemet än idag.

Projektledare

Relaterat innehåll