Fotografi av Jonas Anshelm

Jonas Anshelm

Professor

Min forskning är idéhistorisk och inriktad på värderingskonflikter i samband med storskalig användning av teknik. Jag studerar t.ex. kärnkraft, metallutvinning, geoengineering, klimatåtgärder och miljöpolitik i allmänhet.

Såväl min forskning som min undervisning har en idéhistorisk klangbotten och fokuserar miljöpolitiska kontroverser relaterade till konsekvenserna av storskalig teknikanvändning. Anslaget är huvudsakligen diskursanalytiskt och aktuella samhällsfrågor, exempelvis kärnavfallsförvaring, metallutvinning, geoengineering och åtgärder för att motverka klimatförändring, står i centrum.

I fokus för min forskning står värderingsmässiga konflikter och miljöpolitiska kontroverser som är förbundna med stora socio-tekniska system. Det kan röra sig om kärnkraft och kärnavfallsförvaring, men också om metallutvinning, planetär ingenjörskonst (s.k. geoengineering) eller klimatpolitiska åtgärder i allmänhet. Jag arbetar oftast med diskursanalys och är idéhistoriskt orienterad. Mitt empiriska material utgörs huvudsakligen av texter, men intervjuer och fokusgruppsintervjuer förekommer också. För närvarande leder jag ett forskningsprojekt om svensk transportpolitik och ett om svensk energipolitik. Därtill kommer att jag är vetenskaplig ledare i The Seed Box. An Environmental Humanities Collaboratory.

Undervisning 

Min undervisning är huvudsakligen förlagd till Temas forskarutbildning och Miljövetarprogrammet. Jag har varit huvudansvarig ledare för tolv doktorander som disputerat på Tema T och biträdande handledare för nio.

Genom åren har jag varit huvudansvarig för flera olika forskningsseminarier. För närvarande är jag en av de huvudansvariga för Environmental Humanities Forum. Kursansvar för forskar utbildningskurser vid Tema T ingår också i mitt arbete. Inom grundutbildningen är jag huvudsakligen engagerad som handledare för C-uppsatser och som examinator, även om det också förekommer att jag ger vissa föreläsningar. 

Administration

Utöver projektledningen har jag vissa administrativa uppdrag. Jag är exempelvis ansvarig för Tema T:s högre seminarium och publikationsserier.

Publikationer

Ny bok

Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimat-omställning 2006-2022

I en ny bok (rapport nr 51) undersöker Simon Haikola och Jonas Anshelm (Tema Teknik och Social Förändring) hur transportsystemets omställning föreställts i statliga utredningar och den offentliga diskussionen sedan 2006. Undersökningen visar hur en utpräglat nyliberal föreställningsvärld efterhand utmanats av klimatkeynesianska idéer, som emellertid har svårt att bryta en neoklassisk hegemoni som dikterar finanspolitisk återhållsamhet.

Boken heter ”Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse” och är tillgänglig online och fysiskt. Försäljning av boken sker som med övrig litteratur på tema T genom Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se. Priset är 120:-/st för denna.

Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimat-omställning 2006-2022

Publikationslista

2024

Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2024) A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009-2022 Political Geography, Vol. 108, Artikel 103017 Vidare till DOI

2023

Simon Haikola, Jonas Anshelm (2023) Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimatomställning, 2006-2022
Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2023) A new discourse coalition in the Swedish transport infrastructure debate 2016-2021 Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 116, Artikel 103611 Vidare till DOI
Simon Haikola, Jonas Anshelm (2023) A tale of two crises: The emergence of an eco-Keynesian coalition in Swedish transport decarbonisation discourse Environment and Planning C: Politics and Space, Vol. 41, s. 787-807 Vidare till DOI

2022

Jonas Anshelm, Simon Haikola (2022) Hydropower The Routledge Companion to Environmental Ethics, s. 349-358 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

CV

Nyheter

Andra forskare inom området

Organisation