Global Fluid Power Society 2024 - GFPS 2024

Foto från Hudiksvall, hamn.
Symposiet arrangeras i Hudiksvalls vackra miljö.