Fluida och mekatroniska system (FLUMES)

Avdelningen för fluida och mekatroniska system tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och bedriver forskning och utbildning inom hydraulik och flygteknik.

Utbildning och undervisning

Hydraulik och flygplansdesign

Vi erbjuder kurser i hydraulik och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå. Vi är det enda universitetet i Sverige som ger avancerade kurser inom hydraulsystem.

Vi ger kurser i hydraulik och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå för cirka 300 teknologer varje år. Våra grundutbildningskurser tas huvudsakligen av studenter inom Maskinteknik och aeronautiskt mastersprogram.

Vi erbjuder den mest omfattande utbildning i hydraulsystem, med möjlighet till specialisering på avancerad nivå i utbildningsprogrammet för maskinteknik. Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet mekatronik, hydraulik och flygplansdesign antingen i ett företag eller inom vårt labb.

Vi är det enda universitetet i Sverige som ger avancerade kurser inom hydraulsystem.

Utbildningsprogram

Forskning

Vi har det största universitetslaboratoriet för hydraulik i Sverige. Nyckelord för vår forskning är effektivitet och systemdynamik. Vår forskningsfilosofi är en stark kombination av teori och experimentell forskning.

Vår forskning sker i nära samarbete med industrin och andra forskargrupper. Vart fjärde år anordnar vi en internationell konferens i hydraulik och pneumatik (SICFP), en av den största hydraulikkonferensen i Europa.

Vi bedriver forskning inom tre huvudområden:

Senaste publikationer

2024

Thomas Heeger, Samuel Kärnell, Liselott Ericson (2024) Challenges for multi-quadrant hydraulic piston machines Energy Conversion and Management: X, Vol. 22, Artikel 100578 Vidare till DOI

2023

Marcos Paulo Nostrani, Dimitri Oliveira e Silva, Rodrigo Simoes Lopes Junior, Vinicius Vigolo, Petter Krus, Victor Juliano De Negri (2023) AN ANALYSIS OF A DIGITAL ELECTRO HYDROSTATIC ACTUATOR FOR APPLICATION IN AIRCRAFT FLIGHT CONTROL SYSTEMS PROCEEDINGS OF ASME/BATH 2023 SYMPOSIUM ON FLUID POWER AND MOTION CONTROL, FPMC2023
Jorge Lovaco (2023) Traceable System of Systems Explorations Using RCE Workflows
Robert Braun, Robert Hällqvist, Dag Fritzson (2023) Transmission line modeling co-simulation with distributed delay-size control using steady-state identification Engineering with Computers Vidare till DOI
Robert Hällqvist, Magnus Eek, Robert Braun, Petter Krus (2023) Toward Objective Assessment of Simulation Predictive Capability Journal of Aerospace Information Systems, Vol. 20, s. 1-16 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Samverkan

Nyheter och artiklar

Autonom el-flygplan med solcellerna på flygplanets vingar.

Midsummers donation av solceller driver studentprojekt framåt

I ett samarbete mellan Linköpings universitet och Midsummer, en svensk tillverkare av tunnfilmssolceller, har solceller donerats för att driva fram studentprojekt inom avancerad flygteknik.

Man omgiven av grävmaskiner.

"Att doktorera är intressant hela tiden!"

I sin forskning måste doktoranden Thomas Heeger ta hänsyn till allt från hydraulik, mekanik och elektronik till programmering och akustik. Då blir det sällan tråkigt.

Campus de Santo André da UFABC,Brasil

IDEAS 2024

IDEAS 2024 kommer att äga rum mellan 24-27 november i Recife, Pernambuco, Brasilien. IDEAS 2024 är en del av ett mångårigt samarbete mellan Linköpings universitet och Universidade do Federal ABC (UFABC) i Brasilien.

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation