Fluida och mekatroniska system (FLUMES)

Avdelningen för fluida och mekatroniska system tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och bedriver forskning och utbildning inom hydraulik och flygteknik.

Utbildning

Vi ger kurser i hydraulik och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå för cirka 300 teknologer varje år. Våra grundutbildningskurser tas huvudsakligen av studenter inom Maskinteknik och aeronautiskt mastersprogram. Vi erbjuder den mest omfattande utbildning i hydraulsystem, med möjlighet till specialisering på avancerad nivå i utbildningsprogrammet för maskinteknik. Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet mekatronik, hydraulik och flygplansdesign antingen i ett företag eller inom vårt labb. Vi är det enda universitetet i Sverige som ger avancerade kurser inom hydraulsystem.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Vi har det största universitetslaboratoriet för hydraulik i Sverige. Nyckelord för vår forskning är effektivitet och systemdynamik. Vår forskningsfilosofi är en stark kombination av teori och experimentell forskning.

Vår forskning sker i nära samarbete med industrin och andra forskargrupper. Vart fjärde år anordnar vi en internationell konferens i hydraulik och pneumatik (SICFP), en av den största hydraulikkonferensen i Europa.

Vi bedriver forskning inom tre huvudområden:

Nyheter och artiklar
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll