Fluida och mekatroniska system (FLUMES)

Avdelningen för fluida och mekatroniska system tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och bedriver forskning och utbildning inom hydraulik och flygteknik.

Utbildning

Vi ger kurser i hydraulik och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå för cirka 300 teknologer varje år. Våra grundutbildningskurser tas huvudsakligen av studenter inom Maskinteknik och aeronautiskt mastersprogram. Vi erbjuder den mest omfattande utbildning i hydraulsystem, med möjlighet till specialisering på avancerad nivå i utbildningsprogrammet för maskinteknik. Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet mekatronik, hydraulik och flygplansdesign antingen i ett företag eller inom vårt labb. Vi är det enda universitetet i Sverige som ger avancerade kurser inom hydraulsystem.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Vi har det största universitetslaboratoriet för hydraulik i Sverige. Nyckelord för vår forskning är effektivitet och systemdynamik. Vår forskningsfilosofi är en stark kombination av teori och experimentell forskning.

Vår forskning sker i nära samarbete med industrin och andra forskargrupper. Vart fjärde år anordnar vi en internationell konferens i hydraulik och pneumatik (SICFP), en av den största hydraulikkonferensen i Europa.

Vi bedriver forskning inom tre huvudområden:

Nyheter och artiklar
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

4 juni 2019

Hydraulikdagarna  2019

04 juni 2019 kl. 09.30 - 05 juni 2019 kl. 15.00 A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.

Kontakt

17 juni 2019

IDEAS 2019

17 juni 2019 kl. 09.00 - 19 juni 2019 kl. 15.00 Manaus, Brasilien

Brinner du för innovation, design, entreprenörskap och hållbara system? Åk till Manaus i Brasilien och delta i en interdisciplinär, internationell konferens. Forskarna vid Linköpings universitet är med och anordnar en internationell konferens om innovation, design, entreprenörskap och hållbara system. Konferensen pågår från 17-19 juni 2019 i Manaus i Brasilien. Syftet med konferensen är att öka interdisciplinärt samarbete och erbjuda mötesplats för de mest framtänkande forskarna.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för fluida och mekatroniska system

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping             

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för fluida och mekatroniska system
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll