Fluida och mekatroniska system (FLUMES)

Avdelningen för Fluida och mekatroniska system tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och bedriver forskning och utbildning inom hydraulik och flygteknik.

Forskning

Vi har det största universitetslaboratoriet för hydraulik i Sverige. Nyckelord för vår forskning är effektivitet och systemdynamik. Egenskaperna hos våra forskningsprojekt finns ett nära samband mellan hydraulik och mekatroniska system, framdrivningssystem, kraftöverföring, aktoatorsystem, sensorer och styrsystem. Vår forskningsfilosofi är en stark kombination av teori och experimentell forskning. Vi bedriver forskning inom tre huvudområden:

  • Flygplansdesign och flygsystem
  • Hydrauliksystem och -komponenter
  • Modellering, simulering och optimering


Vår forskning sker i nära samarbete med industrin och andra forskargrupper. Vart fjärde år anordnar vi en internationell konferens i hydraulik och pneumatik (SICFP), en av den största hydraulikkonferensen i Europa.

Utbildning

Vi ger kurser i hydraulik och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå för cirka 300 teknologer varje år. Våra grundutbildningskurser tas huvudsakligen av studenter inom Maskinteknik och aeronautiskt mastersprogram. Vi erbjuder den mest omfattande utbildning i hydraulsystem, med möjlighet till specialisering på avancerad nivå i utbildningsprogrammet för maskinteknik. Det är också möjligt att göra ett examensarbete inom ämnet mekatronik, hydraulik och flygplansdesign antingen i ett företag eller inom vårt labb. Vi är det enda universitetet i Sverige som ger avancerade kurser inom hydraulsystem.

Kontaktuppgifter och avdelningschef

Studentärenden och generella frågor

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fluida och mekatroniska system
581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, plan 3
Campus Valla

GPS Coordinates

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Forskningsinriktningar

Nyheter och artiklar om avdelningen

Medarbetare

Om institutionen