AI och Global Development Lab

Visionen för AI och Global Development Lab är att kombinera artificiell intelligens och jordobservation för att analysera orsakerna och konsekvenserna av mänsklig utveckling historiskt, geografiskt och globalt, och därigenom förbättra forskningen om hållbarhet.

Kontakt