Hushåll som infrastrukturknutpunkter

Laddning av elbil.
Laddning av elbil.

Hållbara energisystem blir allt mer integrerade på lokal nivå. Det här projektet fokuserar på integrationen av energisystem från ett användarperspektiv.

Syftet med detta projekt är att bättre förstå hur energianvändare på hushållsnivå simultant hanterar energirelaterade infrastruktursystem såsom elektricitet, värme och transport i demonstrationsprojekt för lokalt integrerade energisystemlösningar. Det kan till exempel handla om hur värmeanvändning anpassas till effekttoppar via laststyrning eller integrerar användningen av elbilar med egen elproduktion och energilagring.

Vi använder samhällsvetenskapliga metoder för att ställa frågor kring vilka nya praktiker av energianvändning som växer fram runt dessa stundtals motstridiga krav som integrerade energisystem ställer. Vi identifierar vilka "friktionszoner" och "dragkraftszoner" som systemutformning skapar samt vilka nya användarpraktiker och beteenden i hushållen som växer fram. Detta kan bidra till att hushållens roller blir hållbara och robusta i nya energisystemutformningar.

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet
Projekttid: januari 2019 – december 2022

Kontakt

Relaterad forskning