Tvärvetenskaplig energiforskning och samhällsplanering 

Mina främsta intressen berör samhällsplanering och omställning av energisystem samt infrastrukturens påverkan på denna utveckling. Det finns många faktorer som begränsar utvecklingsvägar och genom tvärvetenskaplig forskning kan vi synliggöra dessa.

Jag är för närvarande programansvarig för Samhällsplanerarprogrammet, ett kandidatprogram som startade 2017.

Videopresentation av mig

Nuvarande forskning

Min nuvarande forskning handlar om infrastruktur i kommuner med en minskande befolkning, så kallade ”krympande kommuner”, med särskilt fokus på energisystem. Detta projekt löper från 2019 till 2021 och finansieras av Energimyndigheten. Mitt andra projekt handlar om användares roll inom smarta elnät och hur de interagerar med de applikationer som de kommer i kontakt med, exempelvis via egen elproduktion eller anpassade energianvändning i relation till effekttoppar. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet och löper mellan 2019 och 2022.

Min tidigare forskning har bland annat handlat om så kallade gräsrotsrörelser för småskalig energiproduktion, främst i form av energikooperativ. Projektet var ett internationellt samarbete där även forskare vid Aalborg Universitet i Danmark och Radboud University Nijmegen i Nedeländerna ingår, finansierat av JPI Climate och Formas. I studien fokuseras kartläggs gräsrotsrörelser i de tre länderna för att förstå framväxt, nätverk, aktiviteter, nätverk och molbilisering. Jag har även medverkat även i projekt kring smarta nät, där pilotprojekt i Europa studerats för att förstå möjligheter till reproducering och uppskalning.

Samhällsvetenskaplig forskning om energi och miljö

Min avhandling handlade om utvecklingen av fjärrvärmesystemen i Stockholmsregionen. I studien analyserade jag den historiska utvecklingen och hur regionalt samarbete skapades, trots stor skillnad mellan kommunerna, samt hur liberaliseringen av elmarknaden påverkade samarbetet bland fjärrvärmebolagen.

I min post doc arbetade jag med flera olika projekt, som bland annat fokuserade på erfarenheter av boende ekobyar, medborgarattityder mot muddringen av Valdemarsviken och social hållbarhet inom stadsdelsutvecklingsprojekt.

Undervisning

Jag är programansvarig för Samhällsplanerarprogrammet, där jag har den mesta av min undervisning. Fokus i undervisningen ligger på samhällsplanering och GIS men jag har även erfarenhet från undervisning inom geografi, teknikhistoria, nationell miljömanagement samt stora tekniska system. Mina åtaganden finns därför inom exempelvis Samhällsplanerarprogrammet, Miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development vid LIU.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Fjärrvärme i krympande kommuner

När befolkningen i många svenska kommuner minskar ställs fjärrvärmeaktörer inför nya utmaningar och möjligheter. Projektet fokuserar på vad detta får för konsekvenser för dessa aktörer.

Mobilisera gräsrötter i omställningen av energisystemen

Dick Magnusson berättar om vad energikooperativ är och hur vi kan mobilisera gräsrötter i omställningen av energisystemen

Avslutade projektVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

PoddVisa/dölj innehåll

Profilbild för podcasten Fakultet.

Fjärrvärme som handelsvara

I LiUs samhällspodd, Fakultet, berättar jag om min forskning om fjärrvärme i krympande kommuner. Lyssna här.

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll