Fotografi av Dick Magnusson

Dick Magnusson

Biträdande professor, Avdelningschef

Jag bedriver forskning inom flera angränsande fält, såsom energisystem, infrastrukturstudier och samhällsplanering, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på hållbarhet och omställning. 

Tvärvetenskaplig energiforskning och samhällsplanering 

Mina främsta intressen berör samhällsplanering och omställning av energisystem samt infrastrukturens påverkan på denna utveckling. Det finns många faktorer som begränsar utvecklingsvägar och genom tvärvetenskaplig forskning kan vi synliggöra dessa.

Jag är för närvarande programansvarig för Samhällsplanerarprogrammet, ett kandidatprogram som startade 2017.

Videopresentation av mig

Video

Nuvarande forskning

Min nuvarande forskning handlar om infrastruktur i kommuner med en minskande befolkning, så kallade ”krympande kommuner”, med särskilt fokus på energisystem. Detta projekt löper från 2019 till 2021 och finansieras av Energimyndigheten. Mitt andra projekt handlar om användares roll inom smarta elnät och hur de interagerar med de applikationer som de kommer i kontakt med, exempelvis via egen elproduktion eller anpassade energianvändning i relation till effekttoppar. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet och löper mellan 2019 och 2022.

Min tidigare forskning har bland annat handlat om så kallade gräsrotsrörelser för småskalig energiproduktion, främst i form av energikooperativ. Projektet var ett internationellt samarbete där även forskare vid Aalborg Universitet i Danmark och Radboud University Nijmegen i Nederländerna ingår, finansierat av JPI Climate och Formas. I studien fokuseras kartläggs gräsrotsrörelser i de tre länderna för att förstå framväxt, nätverk, aktiviteter, nätverk och mobilisering. Jag har även medverkat även i projekt kring smarta nät, där pilotprojekt i Europa studerats för att förstå möjligheter till reproducering och uppskalning.

Samhällsvetenskaplig forskning om energi och miljö

Min avhandling handlade om utvecklingen av fjärrvärmesystemen i Stockholmsregionen. I studien analyserade jag den historiska utvecklingen och hur regionalt samarbete skapades, trots stor skillnad mellan kommunerna, samt hur liberaliseringen av elmarknaden påverkade samarbetet bland fjärrvärmebolagen.

I min post doc arbetade jag med flera olika projekt, som bland annat fokuserade på erfarenheter av boende ekobyar, medborgarattityder mot muddringen av Valdemarsviken och social hållbarhet inom stadsdelsutvecklingsprojekt.

Undervisning

Jag är programansvarig för Samhällsplanerarprogrammet, där jag har den mesta av min undervisning. Fokus i undervisningen ligger på samhällsplanering och GIS men jag har även erfarenhet från undervisning inom geografi, teknikhistoria, nationell miljömanagement samt stora tekniska system. Mina åtaganden finns därför inom exempelvis Samhällsplanerarprogrammet, Miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development vid LIU.

Publikationer

2024

Mosen Farhangi, Harald Rohracher, Dick Magnusson (2024) More than wires and screens: Assumptions about agency of devices in smart energy projects Energy Research & Social Science, Vol. 114, s. 103592-103592, Artikel 103592 Vidare till DOI
Peter Schmitt, Dick Magnusson (2024) Educating planning professionals to promote the transformation towards carbon-free cities and regions - a survey of planning schools in Europe Planning practice + research Vidare till DOI

2023

Dick Magnusson, Marcus Mohall, Harald Rohracher, Kristina Trygg (2023) Vallastaden: Lärdomar från ett unikt stadsutvecklingsprojekt PLAN, tidskriften för samhällsplanering, Vol. 4, s. 22-25
Ida Grundel, Dick Magnusson (2023) Planning to grow, planning to rock on - infrastructure management and development in shrinking municipalities European Planning Studies, Vol. 31, s. 1184-1202 Vidare till DOI
Dick Magnusson, Johanna Grönvall, Matilda Nyström (2023) Miljö- och energikrav i markanvisningar - en studie av kommunala strategier och planprocesser

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Relaterad forskning

Undervisning

CV

Podcast

Profilbild för podcasten Fakultet.

Fjärrvärme som handelsvara

I LiUs samhällspodd, Fakultet, berättar jag om min forskning om fjärrvärme i krympande kommuner. Lyssna här.

Dick Magnusson och text Temapodden

Att planera för ett fossilfritt samhälle

Om projektet "Planerare som agenter för omställning till hållbara städer" där vi hittar strategier och verktyg för att planera samhället för omställningen till fossilfritt. Kunskap som ska integreras på Samhällsplanerarprogrammen vid Linköpings universitet, Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola. Lyssna här

Nyheter

Organisation