Tvärvetenskaplig energiforskning

Mina främsta intressen berör omställning av energisystem och infrastrukturens påverkan på denna utveckling. Det finns många faktorer som begränsar utvecklingsvägar och genom tvärvetenskaplig forskning kan vi synliggöra dessa.

Min nuvarande forskning handlar s.k. gräsrotsrörelser för småskalig energiproduktion, främst i form av energikooperativ. Projektet är ett internationellt samarbete där även forskare vid Aalborg Universitet i Danmark och Radboud University Nijmegen i Nedeländerna ingår, finansierat av JPI Climate och Formas. I studien fokuseras kartläggs gräsrotsrörelser i de tre länderna för att förstå framväxt, nätverk, aktiviteter, nätverk och molbilisering. Projektet löper från 2015-2018

Jag medverkar även i ett projekt kring smarta nät, där pilotprojekt i Europa studeras för att förstå möjligheter till reproducering och uppskalning. Projektet löper 2016 till 2019 och finansieras av Energimyndigheten via Era-NET Smart Grids Plus.

Samhällsvetenskaplig forskning om energi och miljö

Min avhandling handlade om utvecklingen av fjärrvärmesystemen i Stockholmsregionen. I studien analsyerade jag den historiska utvecklingen och hur regionalt samarbete skapades, trots stor skillnad mellan kommunerna, samt hur liberaliseringen av elmarknaden påverkade samarbetet bland fjärrvärmebolagen.

I min post doc arbetade jag med flera olika projekt, som bland annat fokuserade på erfarenheter av boende ekobyar, medborgarattityder mot muddringen av Valdemarsviken och social hållbarhet inom stadsdelsutvecklingsprojekt.

Undervisning

Jag undervisar inom flera olika fält, såsom samhällsplanering, geografi, GIS, teknikhistoria, nationell miljömanagement samt stora tekniska system. Mina åtaganden finns därför inom exempelvis Samhällsplanerarprogrammet, Miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development vid LIU

Forskningsprojekt

Publikationer

Fjärrvärme i en liberaliserad energimarknad: en ny ordning?: Planering och utveckling i Stockholmsregionen, 1978-2012

Författare: Dick Magnusson

Publ 2013
Typ Doktorsavhandling, sammanläggning
Till publikationen

Swedish district heating sector - A system in stagnation: Current and future trends in the district heating sector

Författare: Dick Magnusson

Publ 2012
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Who brings the heat? – From municipal to diversified ownership in the Swedish district heating market post-liberalization

Författare: Dick Magnusson

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

CV

Nyheter

Relaterat innehåll