Med anledning av pågående Covid19-pandemi har Socialstyrelsen och samtliga regioner bekräftat särskild händelse och etablerat stabs- eller förstärkningsläge.

Det innebär aktivering av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Syftet projektet är att tillvarata de unika lärdomar som samlas in från arbetet i RSSL under våren och sommaren 2020.

Personal i RSSL arbetar under hög belastning och etisk press en längre tidsperiod, där beslut angår resursbrist och prioriteringar och har en inverkan på sjukvårdspersonalens och organisationens uthållighet. Insatsen innebär en unik möjlighet till observation och insamling av erfarenheter från arbete i RSSL, för att förbättra förutsättningarna för hållbart arbete för personal i RSSL, i dag och under framtida händelse. Dokumentering av viktiga lärdomar sker genom observation av RSSL:s arbete och semi-strukturerade intervjuer av nyckelpersoner. Erfarenheterna analyseras ur katastrofmedicinska, human factors och ledningsperspektiv, och resultat kan användas i utvecklingen av arbetsmiljöfrämjande processer och tekniskt stöd, och i utbildningssyfte. Projektresultat kan återföras till medarbetare i RSSL under pågående insats och implementeras i befintlig utbildning och således spridas till målgrupper lokalt, regionalt och nationellt. 


Organisation