Teori och modellering för organisk elektronik 

Illustration: JF Franco-Gonzalez

Teoretisk simulering och modellering av grundläggande egenskaper hos organiska material och komponenter.

Forskningsledare: Igor Zozoulenko

Experimentella framsteg och utveckling av nya material och komponenter kräver fundamental förståelse av deras grundläggande egenskaper såsom morfologi, elektronstruktur, jonisk- och elektrontransport, och komponentens funktionalitet. Teoretisk simulering och modellering av de grundläggande egenskaperna hos organiska material och komponenter representerar huvudinriktningen av vår forskning.

Det teoretiska verktyget i vår modellering är ab initio metoder för beräkningar av elektronstruktur samt molekyldynamik som ger ett verktyg att studera morfologi av polymeriska och reaktiva system som består av miljontals atomer. 

För en beskrivning av elektron och jontransport i organiska material har vi utvecklat Greensfunktion teknik, Boltzmanns teknik, Kubos metoder, Monte Carlo-metoder samt Nernst-Planck-Poisson teknik. 

Våra beräkningar utförs i en tät samarbete med experimentella grupper från vårt laboratorium där de erhållna teoretiska resultaten bidrar till att förstå och styra material- och komponentsdesign, och vice versa, en experimentell input ger en väsentlig motivation för teorin.

DataarbeteFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2023

2022

Kontakt

LOE