Teori och modellering för organisk elektronik 

Illustration: JF Franco-Gonzalez

Teoretisk simulering och modellering av grundläggande egenskaper hos organiska material och komponenter.

Forskningsledare: Igor Zozoulenko

Experimentella framsteg och utveckling av nya material och komponenter kräver fundamental förståelse av deras grundläggande egenskaper såsom morfologi, elektronstruktur, jonisk- och elektrontransport, och komponentens funktionalitet. Teoretisk simulering och modellering av de grundläggande egenskaperna hos organiska material och komponenter representerar huvudinriktningen av vår forskning.

Det teoretiska verktyget i vår modellering är ab initio metoder för beräkningar av elektronstruktur samt molekyldynamik som ger ett verktyg att studera morfologi av polymeriska och reaktiva system som består av miljontals atomer. 

För en beskrivning av elektron och jontransport i organiska material har vi utvecklat Greensfunktion teknik, Boltzmanns teknik, Kubos metoder, Monte Carlo-metoder samt Nernst-Planck-Poisson teknik. 

Våra beräkningar utförs i en tät samarbete med experimentella grupper från vårt laboratorium där de erhållna teoretiska resultaten bidrar till att förstå och styra material- och komponentsdesign, och vice versa, en experimentell input ger en väsentlig motivation för teorin.

DataarbeteFoto: Thor Balkhed

Publikationer

2024

Sonu Sunny, Shivam Shah, Mohit Garg, Igor Zozoulenko, Sarbani Ghosh (2024) Microscopic Insights of Electrochemical Switching of Poly(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL) Thin Film: A Molecular Dynamics Study Macromolecules, Vol. 57, s. 5155-5165 Vidare till DOI
Paolo Sebastiano Floris, Najmeh Zahabi, Igor Zozoulenko, Riccardo Rurali (2024) Anisotropic Lattice Thermal Conductivity in Highly Ordered PEDOT Fibers Macromolecular materials and engineering Vidare till DOI
Nathan James Pataki, Najmeh Zahabi, Qifan Li, Pietro Rossi, Marco Cassinelli, Matteo Butti, Matteo Massetti, Simone Fabiano, Igor Zozoulenko, Mario Caironi (2024) A Rolled Organic Thermoelectric Generator with High Thermocouple Density Advanced Functional Materials, Artikel 2400982 Vidare till DOI
Sanna Lander, Jiu Pang, Johan Erlandsson, Mikhail Vagin, Mohammad Javad Jafari, Leena Korhonen, Hongli Yang, Tobias Abrahamsson, Penghui Ding, Viktor Gueskine, Alexandar Mehandzhiyski, Thomas Ederth, Igor Zozoulenko, Lars Wågberg, Reverant Crispin, Magnus Berggren (2024) Controlling the rate of posolyte degradation in all-quinone aqueous organic redox flow batteries by sulfonated nanocellulose based membranes: The role of crossover and Michael addition Journal of Energy Storage, Vol. 83, Artikel 110338 Vidare till DOI

2023

Viktor Gueskine, Mikhail Vagin, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Igor Zozoulenko (2023) Oxygen reduction reaction at conducting polymer electrodes in a wider context: Insights from modelling concerning outer and inner sphere mechanisms ELECTROCHEMICAL SCIENCE ADVANCES, Vol. 3, Artikel e2100191 Vidare till DOI

Kontakt

LOE