Medicinska fakultetens konferens för pedagogisk utveckling

Emma Busk Winquist

Syftet med Medicinska fakultetens konferens för pedagogisk utveckling är att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Årets konferens handlar om de utmaningar som lärare och studenter möter i undervisning och lärande och det behov av pedagogisk utveckling som uppstår.

Vi lever i en tid av snabb utveckling där nya möjligheter att kommunicera och lära, att genomföra undervisning och examinera studenter genomsyrar varje lärares vardag. Samtidigt kan man ställa frågan hur det fungerar i praktiken. Hur ser utmaningarna ut? Vilka möjliga lösningar finns? Eller ska man göra som man alltid har gjort? Vad finns det för goda exempel?

Dagen bjuder på inspirationsföreläsningar, pedagogiska reflektioner och presentationer som bygger på inskickade abstrakts. Formaten för presentationerna varierar mellan muntliga presentationer, gruppdiskussioner och postrar.

För vem?

Konferensen vänder sig till lärare och studenter inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Om konferensen

Program

08.30–08.45 Inledning och meddelande om beviljade projektmedel
08.45–09.30 Presentationer
09.30–10.00 Fika
10.00–11.00 Presentationer
11.00–12.00 Parallella sessioner
12.00–13.00 Lunch (ingår ej)
13.00–14.00 Inspirationsföreläsningar
14.10–14.55 Parallella sessioner
14.55–15.15 Fika
15.15–15.45 Muntliga presentationer
15.45–16.00 Avrundning

Ladda ner programmet


Tid och plats

Datum: 11 oktober 2023
Tid: 08.30–16.00
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511/001, Campus US, Linköping 

Abstraktbok