Nanofotonik

Komponent lyser under spänning
Tillverkning av ?inneboende? vita lysdioder med hjälp av nanostrukturer, syntetiserade med lågtemperatur-metoden.

Foto: Thor BalkhedInom området har vi arbetat med LED:er, lasrar och displayer baserade på nanostrukturer i ZnO och ZnO kombinerat med andra material. 
 
Dessa komponenter har tillverkats på både kristallina substrat och amorfa och flexibla substrat. Ett spår var att ta fram LEDer som gav intrinsiskt vitt högkvalitativt ljus. 
 
Nanofotonik, bildSteg två var att förstå hur uteffekten kunde ökas. För lasrar tillverkade vi ZnO-UV-lasrar på kiselsubstrat. Idag är vi också sysselsatta med arbeten på spinbaserade UV-LEDer. Detta innebär att vi också arbetar med dopning av ZnO med övergångsmetaller.

 

Nanofotonik, resultat

Nanofotonik, graf


Kontakt

Forskargruppens huvudsida