Nanomekanik

Fot trampar och ger el
Fotstegssensor av piezoelektrisk nanogenerator som transformerar mekanisk energi till elektrisk.

Handtextning som skapar elektricitetFoto: Thor BalkhedVi arbetar huvudsakligen med piezoelektriska nanostrukturer i ZnO. Dessa alstras på dels på oböjliga substrat men framför allt på böjliga (flexibla) substrat (papper, textilier och plaster).

Vi studerar speciellt uppsamling av mekanisk energi från kroppen för omvandling till elektrisk energi. Samspelet mellan piezoelektriska effekter och elektrokemiska effekter studeras också.

nanomekanik, böjbar produktMaterialundersökningar ingår som ett naturligt steg i denna forskning. Även triboelektriska effekter studeras.

 

Foto: Nanosensorn är mycket tunn och flexibelt böjbar.

Tre illustrationer nedan:

(1) Utformningen av anisotropisk självförsörjande riktningsgivare, (2) en spontan reaktion på båda sidor av skördaren, och (3) svaret från båda sidor under längre tid.


Nanomekanik, grafisk bildnanomekanik, diagram

Nanomekanik, diagram

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Människans överskottsenergi driver sändande sensorer

Omer Nours forskargrupp har skapat sensorer som kan registrera data om en människa och sända dessa trådlöst, med hjälp av energi som människan själv producerar.

Kontakt

Forskargruppens huvudsida