Fysik, elektroteknik och matematik (FEM)

Fysik, elektroteknik och matematik

Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom kommunikationselektronik, matematik, ingenjörsdidaktik, fysikalisk elektronik och nanoteknologi, samt grundutbildning inom fysik, elektroteknik, systemteknik och matematik. Forskningen sker ofta i tät samverkan med näringsliv och är då behovsdriven. Vår utbildning omfattar såväl grundläggande matematik, fysik etc, som inriktningskurser inom exempelvis trådlös kommunikation och solceller för blivande civilingenjörer.

Nyheter

Bild av en sida i Elektroniktidningen

Mångsidig sensorlåda för smarta digitaliseringslösningar

Olika tekniska lösningar för IoT, AI och molntjänster har funnits länge, däremot är verkligt teknologidrivna applikationer med stor produktionsvolym fortfarande ovanliga. Detta skriver fyra LiU-forskare i Elektroniktidningen.


Länk till artikeln

Studentprojekt för framtidens lagerhantering

Under våren har studenternas projektarbete innefattat arbete med avancerade sensorer och utveckling och testning av en prototyp för automatisk plockning av produkter i ett lager.

Gåva till Lithe El

LiU-studenter får senaste tekniken för bilautomation

Det är elektronikföretaget Actia i Linköping som skänkt plattformen till LiTHe-El Studentföreningen för elektronikintresserade i Norrköping.

Organisation