Nervskador och reparation i perifera nervsystemet

Kan stimulering av nervcellens förmåga att bryta ner sina skadade delar förhindra utveckling av nervskada i diabetes och förbättra nervreparationen efter en fysisk skada?

Nervskador på grund av diabetes drabbar många individer årligen. Man räknar med att varannan patient med diabetes kommer att utveckla nervskador som en komplikation till sjukdomen. Smärta eller förlust av smärtkänsla, komplikationer i hjärtats och blodkärlens funktion samt impotens kan vara symptom på nervskador hos diabetiker. Höga nivåer av blodsocker hos patienterna är en bidragande faktor till förekomst av nervskador men de cellulära mekanismerna bakom utveckling av skadan är fortfarande okända.

Nervskador kan också förekomma på grund av fysisk skada till exempel efter en olycka. Om skadan är allvarlig, exempelvis om nerven har klämts eller skurits av kan patienten få livslång försämring av funktionen i den drabbade kroppsdelen. Metoder som används för att reparera en nervskada har förbättrats med tiden men man kan fortfarande inte reparera en nervskada så att funktionen återställs helt.

Vår hypotes är att en försämrad förmåga hos cellerna att bryta ner sina egna skadade delar kan vara en bidragande faktor till att nerver skadas hos diabetiker eller att en optimal nervreparation uteblir efter ett trauma. Därför undersöker vi om stimulering av celler till att snabb bryta ner sina skadade delar kan förhindra utveckling av nervskada hos diabetiker och påskynda/förbättra nervreparationen efter fysisk skada.

Ansvarig forskare

Mer om forskningsområdet

Organisation