Planering för en hållbar energiomställning - urbana och regionala planeringens roll för att främja energiinnovationer

Elbil laddas

Syftet med projektet är att i samarbete med regionala och kommunala aktörer, utveckla instrument och verktyg som ger urbana och regionala planerare förutsättningar att ha en mer aktiv roll för att skapa en hållbar energiomställning.

Urban och regional planering är ett av de mest effektiva lokala instrumenten för att forma urban och regional utveckling och skapa framtida hållbara städer. För närvarande har planeringspraktiker få strategier eller instrument för att bedöma, anpassa och skapa sociala och miljömässiga konsekvenser av den redan pågående snabba tekniska förändringen inom energi och transport eller för att främja hållbara och socialt inkluderande innovationer inom dessa sektorer. Exempel på framväxande innovationsfält är självkörande fordon, elektrifiering och digitalisering av transporter, radikal decentralisering av energisystemet och andra innovationer som kommer att forma hur vi lever, rör oss och producerar i framtidens städer.

Mål för projektet

Målet med projektet är att skapa kunskap för att bättre utnyttja institutioner och praktiker inom urban och regional planering för en hållbar energiomställning i svenska städer och regioner för att uppnå de svenska klimat- och miljömålen. De specifika målen för projektet är att:

  • Kartlägga aktuella praktiker och strategier för hur urban och regional planering tar hänsyn till sociala och miljömässiga konsekvenser av framtida energiteknologier och samtidigt skapar förutsättningar för en hållbar (social, ekonomisk, miljömässig) användning av dessa innovationer i urban och regional utveckling; 
  • Identifiera rollen och förmågan av urban och regional planering i socio-teknisk hållbar förändring, särskilt i fältet för energi och transporter och identifiera tillkortakommanden i dagens praktiker, verktyg och regleringar i planering;
  • Identifiera och utvärdera i samverkan med kommunala och regionala aktörer 2-3 nya verktyg och strategier som kan användas i planering för hållbar socio-teknisk förändring och energiomställning.

Projektet finansieras av Energimyndigheten
Projekttid: september 2019 – september 2022

Kontakt

Relaterad forskning