Utveckling och tillväxt för social hållbarhet 

Min forskning överlappar inom två huvudfält. För det första handlar det om ekonomisk geografi med avseende på urban utveckling. Mitt huvudsakliga fokus är på organisering och ledning inom organisationer. För det andra bedrivs forskning om samhällsplanering med fokus på urban och hållbar utveckling.

Frågan om hur vi hanterar arbetslivets förändrade villkor har varit en central del i min forskning allt sedan doktorsavhandlingen. I den studerade jag hur arbetets geografi påverkas av attityder, normer och relationer och hur det utvecklas inom organisationerna och har betydelse för hur arbetet organiseras. 

I min avhandling visade det sig att vardagslivsperspektivet är centralt för att förstå arbetets geografi. Här visade det sig att var anställda arbetar beror snarare på organisering av arbetar, kollegor och kunder än ny teknik. Hur vi arbetar är avgörande för hur vi mår. Det påverkar det som vanligtvis kallas arbetslivsbalans som är ett välfärdsproblem som kan hota en funktionell arbetsmarknad och den ekonomiska tillväxten.

Samhällsplanering med fokus på urban och hållbar utveckling 

Hållbar samhällsplanering är en av dagens största utmaningar, särskilt med tanke på den ökande urbanisering som sker runt om i världen. Många städer och regioner står inför stora utmaningar vad gäller stadsomvandling- och infrastrukturprojekt. Några av möjligheterna med dessa kommande förändringar är att tydligare integrera hållbarhetsaspekter (miljö, sociala och ekonomiska) i planeringsprocesserna. Vilka konsekvenser det får båda vad gäller markanvändning och i strategisk planering är några av de frågor som är centrala för min forskning. 

I mitt nuvarande projekt studeras energianvändningen i byggnader och olika aktörers (ex. kommunen, fastighetsägare, boende) engagemang för att möjliggöra en renovering. Vid studier om social hållbar utveckling visar det sig att nyckelfaktorer för att studera företag och organisationer ligger i att förstå hur management, ledning och styrning påverkar vardagslivet. 

Publikationer

2017

Kristina Trygg, Brita Hermelin

Work practice among advanced producer service firms – project work in space-time

Ingår i , Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography

Artikel i tidskrift

CV

CV

 • 2014
  Biträdande lektor Linköpings universitet 
 • 2014
  Doktorsexamen inom kulturgeografi från Stockholms universitet
 • 2006
  Filosofie magisterexamen, kulturgeografi, Stockholms universitet 
  min magisterexamen är från Stockholms universitet i kulturgeografi. 
 • 2004
  Kandidatexamen i kulturgeografi, turismprogrammet från Kalmar Högskola (Linnéuniversitetet).

Uppdrag

 • Arbetsgrupp för etablera av nytt grundutbildningsprogram inom samhällsplaneringsområdet vid Linköpings universitet.
 • Uppdrag för ämnet Geografi.
 • Styrelsemedlem vid T-nämnden på Tema Teknik och socialförändring.

Nätverk

Undervisning 

 • Geografi (ekonomisk geografi, kulturgeografi)
 • Samhällsplanering
 • Turism
 

Undervisning

 

 • Geografi (ekonomisk geografi, kulturgeografi)
 • Samhällsplanering
 • Turism

Undervisning

 

 • Geografi (ekonomisk geografi, kulturgeografi)
 • Samhällsplanering
 • Turism

Undervisning

Relaterade forskare

Om avdelningen