Fotografi av Kristina Trygg

Kristina Trygg

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om strategisk samhällsplanering. I fokus står hur vi organiserar och planerar för ett hållbart samhälle.

Strategisk samhällsplanering med fokus på urban och hållbar utveckling

Hur kan vi planera för ett hållbart samhälle? Urban och regionalplanering är ett av de mest effektiva lokala instrumenten för att forma, utveckla och skapa framtida hållbara städer. Att förstå hur det sker är något som jag är intresserad av både när jag forskar och undervisar.

Hållbar samhällsplanering är en av dagens största utmaningar, särskilt med tanke på den ökande urbanisering som sker runt om i världen. Många städer och regioner står inför stora utmaningar vad gäller stadsomvandling- och infrastrukturprojekt. Några av möjligheterna med dessa kommande förändringar är att tydligare integrera hållbarhetsaspekter (miljö, sociala och ekonomiska) i planeringsprocesserna. Vilka konsekvenser det får båda vad gäller markanvändning och i strategisk planering är några av de frågor som är centrala för min forskning.

Jag har flera pågående projekt. I mina pågående projekt ”Samhällsplaneringens roll för att främja hållbar energiomställning i transportsektorn” studeras hur kommunala och regionala aktörer hanterar strategisk transportplanering. Projektet genomförs i samarbete med kommunala och regionala aktörer och har som mål att utvärdera och utveckla instrument och strategier som möjliggör för planerare att ta en mer aktiv roll för att skapa en hållbar energiomställning inom transport- och mobilitetssektorn. I projektet ” Styrning, planering och implementering av urban mikromobilitet i svenska kommuner: mot ett transporteffektivt samhälle (SPIM)” studeras planeringen kring mikromobilitetslösningar såsom gång, (el-)cykel och elsparkcykel. Det föreslagna projektet frågar sig vad som krävs av stadsplaneringen för att möta framtidens behov av planering av urban mikromobilitet. Projektet syftar till att utforma nya angreppssätt, strategier och metoder för att leda städers utveckling mot ett mer hållbart transporteffektivt samhälle. I projektet ” Planerare som agenter för omställning till hållbara städer (PLANTS) där vi studerar transformativ planering och bidrar med och integrerar ny kunskap i samhällsplaneringsprogram. I projektet ingår fem utbildningar vid tre universitet och högskolor i Sverige: Linköpings universitet, Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola.

Undervisning

Jag är programansvarig för det internationella masterprogrammet, Strategic Urban and Regional Planning. Jag undervisar framför allt inom ämnena samhällsplanering och kulturgeografi på olika program och vid olika fakulteter vid LiU. Jag har under flera års tid undervisat i olika teori och metodkurser som spänner över flera forskningsfält. Mina åtaganden är framförallt på Strategic Urban and Regional Planning, masterprogram, Samhällsplanerarprogrammet, Geografi och lärarutbildningen vid LiU.

Publikationer

2024

Ida Grundel, Kristina Trygg (2024) A tale of urban experimentation in three Swedish municipalities European Planning Studies, s. 1-18 Vidare till DOI
Jenny Sjöholm, Kristina Trygg (2024) CBL and living labs: towards a methodology for teaching sustainability transitions in urban planning education Journal of geography in higher education Vidare till DOI

2023

Dick Magnusson, Marcus Mohall, Harald Rohracher, Kristina Trygg (2023) Vallastaden: Lärdomar från ett unikt stadsutvecklingsprojekt PLAN, tidskriften för samhällsplanering, Vol. 4, s. 22-25
Karin Skill, Mosen Farhangi, Kristina Trygg (2023) Size matters: action space for sustainability transition among planners in Swedish municipalities Urban Research and Practice Vidare till DOI
Mosen Farhangi, Harald Rohracher, Dick Magnusson, Kristina Trygg, Karin Skill (2023) Planning Education and Transformative Capacity for Climate-Neutral Cities Journal of planning education and research Vidare till DOI

CV

Utbildning

 • 2020
  Programansvarig för masterprogrammet Strategic Urban and Regional Planning, 120 hp
 • 2019
  Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2014
  Biträdande lektor Linköpings universitet 
 • 2014
  Doktorsexamen inom kulturgeografi från Stockholms universitet
 • 2006
  Filosofie magisterexamen, kulturgeografi, Stockholms universitet 
  min magisterexamen är från Stockholms universitet i kulturgeografi. 
 • 2004
  Kandidatexamen i kulturgeografi, turismprogrammet från Kalmar Högskola (Linnéuniversitetet).

Uppdrag

 • Biträdande föreståndare i Styrkeområdet Transport vid Linköpings universitet
 • Ledamot i Styrelsen för styrkeområdet för transport vid LiU

Undervisning

 • 2022
  Docent i kulturgeografi vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Undervisning

Nyheter

Organisation