Postkoloniala feminismer

Postkoloniala feminismer

Som ett av de mest politiskt viktiga och brännande områdena inom dagens feministiska forskning och aktivism, problematiserar den postkoloniala feminismen olika sociala, kulturella och artistiska fenomen som medel för epistemologisk, affektiv och politisk avkolonisering.

Vi fokuserar på teoretiska, metodologiska och tillämpade undersökningar av transnationella feministiska rörelser, nord-syd-semi-perifera feministiska dialoger och debatter, imperial/kolonial/neokolonial maktasymmetri, genusaspekter samt sexuella dimensioner av det postkoloniala Europa. Vi ser postkolonial feminism som ett område som ytterligare problematiserar de grundläggande skärningspunkterna mellan ras, genus och klass, genom att belysa etnicitet, migration och diaspora, ursprunglighet och underordning, HBTQ-frågor som härstammar från post-/neokolonialismen, genusaspekter av det geopolitiska samt korporatism-politiska perspektiv på kunskap, makt och uppfattningar.

Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll