PRECIIS

Forskare visar röntgenbild av skelett
CMIV. John Sandlund www.johnsandlund.se

Ortopedisk kirurgi är en stor hälsoekonomisk faktor, i Sverige liksom i resten av världen. Det här projektet har som mål möjliggöra ökad vårdkvalité och patientsäkerhet till en betydligt lägre kostnad, genom banbrytande förbättring av precisionen vid ortopedisk kirurgi. Hög precision är nödvändig för att möta det stora vårdbehovet: mindre invasiv kirurgi, mer individualiserad vård, tidigare upptäckt av komplikationer och effektivare resursanvändning i det kirurgiska arbetsflödet.

Innovationer för precisionsförbättring

Behovet av implantatkirurgi ökar, dels på grund av åldrande befolkning, dels på grund av ökande rörlighetskrav från patienterna. Det finns emellertid kvalitetsproblem i ortopedi; I Sverige förekommer exempelvis vårdrelaterade skador i samband med 15% av ingreppen, vilket leder till en extra sjukvårdskostnad på >1 miljard SEK / år.

I det här projekt kommer en portfolio av innovationer som ger banbrytande precisionsförbättringar att utvecklas och valideras i ett nära samarbete mellan industri, vård och akademi. Projektkonsortiet består av 14 parter inom de tre sektorerna, där Sectra är projektkoordinator och tillsammans med CMIV driver den övergripande projektledningen.

Lösningarna kommer att utvecklas i fem spår, implantatrörelse, patientrörelse, implantatlogistik, 3D-utskrift samt komplex planering och uppföljning, där CMIV primärt kommer att vara involverat i patientrörelse och komplex planering och uppföljning. Slutligen innehåller projektet också ett sjätte spår som säkerställer en patientcentrerad syn på innovationskraven, och kommer att arbeta för att den ökade precisionen ska bli en professionell norm inom ortopedi.

Analysera patientens rörelser

Att hitta källan till ett rörlighetsproblem kan vara svårt. Mer avancerade diagnostiska metoder skulle vara till stor nytta, eftersom det finns många behandlingsalternativ i kirurgi och fysioterapi om du vet vad orsaken är. Patientrörelseprojektet utvecklar en detaljerad analys som är lämplig för klinisk rutin baserat på en kombination av CT-bilder, kamerabaserad rörelseanalys, samt tidsupplöst CT.

Hans Tropp, ortopedkirurg sedan 1990 med lång erfarenhet av forskning inom rörelsesanalys, är projektledare i delprojektet.

-Jag har alltid försökt lösa ortopediska problem med biomekaniska metoder. Om du tar hänsyn till rörelsen får du mycket bättre resultat i ortopedin.

Med den nya tekniken kombineras en CT-bild av patientens led med en rörelsesanalys av patienten.

- På detta sätt kan vi visualisera hur patienten rör sig och hur lederna anpassas för att kompensera för skadan. Vi kan studera vilken del av leden som provoceras när patienten känner smärta.

Projektet är ett samarbete mellan den ortopediska kliniken i Linköping, Sectra och Qualisys.

- För mig är det mycket viktigt att det finns ingenjörer i projektet som är intresserade av kliniska problem.
Delprojekten i Preciis dra nytta av varandra.

- Preciis delprojekt är så nära varandra att spinoffeffekter ständigt skapas. Som ett exempel kan vi använda 3D-utskriftsprojektet för att skapa en modell från CT-bilderna för att validera vår metod, både mjukvaran och metoden som helhet.

Koppla ihop det digitala med det fysiska

Traditionellt har den ortopediska kirurgens arbetsflöde för fysiskt material (implantaten) separerats från hanteringen av digitala bilder. En hörnsten här är att sammanfoga dessa två områden, så att nya innovativa lösningar kan skapas baserat på sömlösa kopplingar mellan digitala och fysiska motsvarigheter. Stora möjligheter tillhandahålls av modern bildteknik, som hittills inte har nått sin fulla potential i ortopediska tillämpningar.

- Det är mycket fokus på produktion inom ortopedi och ofta görs det inte så mycket utvärdering av patientens problem i förväg, vilket leder till mer eller mindre gissningar om vad problemet är. Att utveckla metoder som kan diagnostisera och visualisera patientproblem är mycket viktigt, förklarar Hans.

Att föra ortopediska och radiologiska avdelningar närmare varandra är av stor betydelse för att den här typen av initiativ ska lyckas.

Kontakt

Läs mer om CMIVs forskning