Retrospektiv EPR -dosimetri

Trasig mobiltelefon
Glaset i en mobiltelefonskärm kan användas för att avgöra stråldoser efter en kärnkraftsolycka.

Om en kärnteknisk olycka skulle inträffa måste man kunna bestämma vilken stråldos de som varit i närheten utsatts för. Saker vi ofta bär med oss som mobiltelefon eller tuggummi kan användas för att avgöra om man riskerar skador av strålningen man utsatts för.

I vår tandemalj och våra naglar t ex bildas långlivade fria radikaler och mängden av dessa kan bestämmas med EPR analys. Inte alls så noggrant som med våra speciella dosimetrar för strålterapi, men tillräckligt för att kunna avgöra om personerna riskerar att få skador av strålningen.

Lite mer noggrant kan man bestämma stråldoserna med sockerarter och sötningsmedel som finns t ex i godis, mediciner och tuggummi och som ofta ligger i våra fickor. Där återfinns också ofta en mobiltelefon. Pekskärmen i smarttelefonerna kan fungera för dosuppskattningar efter en bestrålning.

Vår forskning inriktar sig på att identifiera lämpliga material för retrospektiva dosbestämningar och undersöka dem noga, hur stabila de är, hur de svarar på bestrålning och vilken lägsta stråldos de ger utslag för. 

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation